Sisäänkirjautuminen

Testauslaboratoriot

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Akkreditoidut testauslaboratoriot ovat teollisuuden laboratorioita, palvelulaboratorioita tai julkisia tutkimuslaboratorioita. Esimerkkejä laboratorioiden toimialoista ovat elintarvikkeet, juomavesi, ympäristön vesi- ja maanäytteet, päästömittaukset sekä materiaali- ja tuotetestaus. Testauslaboratorion akkreditointi osoittaa laboratorion tuottavan luotettavia tuloksia testausmenetelmillä, jotka kuuluvat sen akkreditoituun pätevyysalueeseen. 

​Testauslaboratoriot käyttävät akkreditointia osoittaakseen pätevyytensä asiakkailleen. Monissa tarjouskilpailuissa sekä Suomessa että kansainvälisesti edellytetään pätevyyden osoittamista akkreditoinnil​la. Monet viranomaiset hyödyntävät laboratorioiden akkreditointia, kun toimijoita hyväksytään viranomaistehtäviin. Tällöin vaatimukset pätevyydelle on määritelty lainsäädännössä.

Akkreditoidun testauslaboratorion toimintajärjestelmä vastaa standardin ISO 9001 mukaiselle toimintajärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Vastaavuus on tuotu esille kansainvälisten alan organisaatioiden ISO, ILAC ja IAF yhteisessä julkilausumassa (pdf, latautuu laitteelle).​

Yhteistyö​​​​​

Testaustoiminnan akkreditoinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri alueiden viranomaisten kanssa liittyen toiminnan kehittämiseen ja tiedonvaihtoon. Näistä esimerkkejä ovat rakennustuotteiden EU:n tuotelainsäädännön mukainen testaus ympäristöministeriö kanssa ja ajoneuvoihin, liikenteeseen ja rautateihin liittyvä testaus Traficomin kanssa.

Vesi-, elintarvike- ja rehuanalytiikan sekä asumisterveystutkimusten viranomaisyhteistyöhön on perustettu tekninen tukiryhmä VERA. ​Lu​​e lisää VERAsta​ verkkosivuillamme.

Testauslaboratorioiden akkreditointia toteutetaan myös yhteistyössä eri alojen kansainvälisten ohjelmien kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi dopinglaboratorioiden arvioinneissa​ Maailman antidopingtoimisto WA​D​​An kanssa ja lääketestauksessa EDQM:n kanssa. ​​

Vaatimukset ja oppaat (päivitetty 27.2.2023)

Testauslaboratorioiden akkreditointivaatimuksena on jompikumpi näistä standardeista:

​SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset (julkaistu lokakuussa 2017)

SFS-EN ISO 15189:2012 Medical laboratories - Requirements for quality and competence

Testauslaboratorioiden toimintaan liittyviä velvoittavia oppaita

Testauslaboratorioiden toimintaan liittyviä ohjaavia oppaita

Alla on kuvattu esimerkkejä testauslaboratorioiden ohjaavista oppaista. Lista ei välttämättä kata kaikkia akkreditoitu​un toimintaan tehdyistä ohjaavista oppaista. Lisää testaustoimintaan liittyviä oppaita on saatavilla Eurachemin ja Eurolabin​ verkkosivuilla​​.

Huom. ILACin ohjaavien oppaiden pdf-tiedostot latautuvat laitteelle:

Testauslaboratorioiden toimintaa tukevat FINASin julkaisut

FINAS asiakastiedotteet

Akkreditointitunnus

Akkreditoitujen toimijoiden käytössä on yksilöity FINAS-akkreditointitunnus, joka koostuu FINAS-tunnuksesta, akkreditoidun toimijan tunnusnumerosta sekä akkreditointivaatimuksesta. FINAS-akkreditointitunnusta käytetään, kun akkreditoitu toimija viittaa akkreditointiin esimerkiksi raporteissaan.

Akkreditoitujen testauslaboratorioiden käytössä on tunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa TXXX.​​

FINAS-tunnus, alla teksti TXXX (EN ISO/IEC 17025) 

 ​

akkreditointi; akkreditointitunnus; akkreditointivaatimus; toimielin; testauslaboratorio

 Lomakkeita


HUOM! Jos lomakkeiden avaamisessa​​ on ongelmia, tallenna tiedosto omalle koneellesi painamalla tiedostolinkin päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla 'Tallenna kohde nimellä'.​​