Testauslaboratoriot

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Testauslaboratorion akkreditointi osoittaa laboratorion tuottavan luotettavia tuloksia testausmenetelmillä, jotka kuuluvat sen akkreditoituun pätevyysalueeseen. Akkreditoidut testauslaboratoriot ovat teollisuuden laboratorioita, palvelulaboratorioita tai julkisia tutkimuslaboratorioita. Esimerkkejä laboratorioiden toimialoista ovat elintarvikkeet, juomavesi, ympäristön vesi- ja maanäytteet, päästömittaukset sekä materiaali- ja tuotetestaus.

​Testauslaboratoriot käyttävät akkreditointia osoittaakseen pätevyytensä asiakkailleen. Monissa tarjouskilpailuissa sekä Suomessa että kansainvälisesti edellytetään pätevyyden osoittamista akkreditoinnil​la. Monet viranomaiset hyödyntävät laboratorioiden akkreditointia, kun toimijoita hyväksytään viranomaistehtäviin. Tällöin vaatimukset pätevyydelle on määritelty lainsäädännössä.

Akkreditoidun testauslaboratorion toimintajärjestelmä vastaa standardin ISO 9001 mukaiselle toimintajärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Vastaavuus on tuotu esille kansainvälisten alan organisaatioiden ISO, ILAC ja IAF yhteisessä julkilausumassa (ILAC:in verkkosivuilla).

Yhteistyö

Testaustoiminnan akkreditoinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri alueiden viranomaisten kanssa liittyen toiminnan kehittämiseen ja tiedonvaihtoon. Näistä esimerkkejä ovat rakennustuotteiden EU:n tuotelainsäädännön mukainen testaus (ympäristöministeriö) ja ajoneuvoihin, liikenteeseen ja rautateihin liittyvä testaus (Traficom)

Vesi-, elintarvike- ja rehuanalytiikan sekä asumisterveystutkimusten viranomaisyhteistyöhön on perustettu tekninen tukiryhmä VERA (lisätietoja VERAsta). 

Testauslaboratorioiden akkreditointia toteutetaan myös yhteistyössä eri alojen kansainvälisten ohjelmien kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi dopinglaboratorioiden arvioinneissa WADA:n kanssa ja lääketestauksessa EDQM:n.

Vaatimukset ja oppaat (päivitetty 27.2.2023)

Testauslaboratorioiden akkreditointivaatimuksena on jompikumpi näistä standardeista:

​SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset
(julkaistu lokakuussa 2017)

SFS-EN ISO 15189:2012 Medical laboratories - Requirements for quality and competence

Testauslaboratorioiden toimintaan liittyviä velvoittavia oppaita

Testauslaboratorioiden toimintaan liittyviä ohjaavia oppaita

Alla on kuvattu esimerkkejä testauslaboratorioiden ohjaavista oppaista. Lista ei välttämättä kata kaikkia akkreditoituun toimintaan tehdyistä ohjaavista oppaista. Testaustoimintaan liittyviä oppaita julkaisee lisäksi Eurachem ja Eurolab. Oppaita on saatavilla osoitteessa https://eurachem.org/ ja https://www.eurolab.org/

Testauslaboratorioiden toimintaa tukevat FINASin julkaisut

Akkreditointitunnus

Akkreditoitujen toimijoiden käytössä on yksilöity FINAS-akkreditointitunnus, joka koostuu FINAS-tunnuksesta, akkreditoidun toimijan tunnusnumerosta sekä akkreditointivaatimuksesta. FINAS-akkreditointitunnusta käytetään, kun akkreditoitu toimijaa viittaa akkreditointiin esim. raporteissaan.

Akkreditoitujen testauslaboratorioiden käytössä on tunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa TXXX.​​

FINAS-tunnus, alla teksti TXXX (EN ISO/IEC 17025) 

 ​
akkreditointi; akkreditointitunnus; akkreditointivaatimus; toimielin; testauslaboratorio

 Lomakkeita

​​HUOM! Jos lomakkeiden avaamisessa on ongelmia, tallenna tiedosto omalle koneellesi painamalla tiedostolinkin päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla 'Tallenna kohde nimellä'.​​