Sisäänkirjautuminen

Testauslaboratoriot

​Testauslaboratorion akkreditointi osoittaa laboratorion tuottavan luotettavia tuloksia testausmenetelmillä, jotka kuuluvat sen akkreditoituun pätevyysalueeseen. 

Akkreditoituja testauslaboratorioita ovat mm.  palvelulaboratorioita, julkisia tutkimuslaboratorioita tai teollisuuden laboratorioita. Esimerkkejä laboratorioiden toimialoista ovat elintarvike- asumisterveys-, ympäristö-, rehu-  sekä materiaali- ja tuotetestaus. Ympäristötestaukseen sisältyvät mm. päästömittaukset ja polttoainetestaus. Materiaali- ja tuotetestauksen toimialoja ovat mm. rakennustuotteet, akustiikan mittaukset sekä sähkölaitteet ja tarvikkeet.

Testauslaboratoriot käyttävät akkreditointia osoittaakseen pätevyytensä asiakkailleen. Monissa tarjouskilpailuissa sekä Suomessa että kansainvälisesti edellytetään pätevyyden osoittamista akkreditoinnil​la. Monet viranomaiset hyödyntävät laboratorioiden akkreditointia, kun toimijoita hyväksytään viranomaistehtäviin. Tällöin vaatimukset pätevyydelle on määritelty lainsäädännössä.


​Yhteistyö​​​​​


Testaustoiminnan akkreditoinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri alueiden viranomaisten kanssa liittyen toiminnan kehittämiseen ja tiedonvaihtoon. Näistä esimerkkejä ovat rakennustuotteiden EU:n tuotelainsäädännön mukainen testaus ympäristöministeriön kanssa ja ajoneuvoihin, liikenteeseen ja rautateihin liittyvä testaus Traficomin kanssa.​

Vesi-, elintarvike- ja rehuanalytii​​​kan sekä asumisterveystutkimusten viranomaisyhteistyöhön on perustettu tekninen tukiryhmä VERA. ​Lu​​e lisää VERAsta​ verkkosivuillamme.

Testauslaboratorioiden akkreditointia toteutetaan myös yhteistyössä eri alojen kansainvälisten ohjelmien kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi dopinglaboratorioiden arvioinneissa​ Maailman antidopingtoimisto WA​D​​An kanssa ja lääketestauksessa EDQM:n kanssa. ​​

Vaatimukset ja oppaat (päivitetty 27.2.2023)

Testauslaboratorioiden akkreditointivaatimuksena on jompikumpi näistä standardeista:

​SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset (julkaistu lokakuussa 2017)

SFS-EN ISO 15189:2022 Medical laboratories - Requirements for quality and competence

Testauslaboratorioiden toimintaan liittyviä velvoittavia oppaita

Testauslaboratorioiden toimintaan liittyviä ohjaavia oppaita

Alla on kuvattu esimerkkejä testauslaboratorioiden ohjaavista oppaista. Lista ei välttämättä kata kaikkia akkreditoitu​un toimintaan tehdyistä ohjaavista oppaista. Lisää testaustoimintaan liittyviä oppaita on saatavilla Eurachemin ja Eurolabin​ verkkosivuilla​​.

Huom. ILACin ohjaavien oppaiden pdf-tiedostot latautuvat laitteelle:

Testauslaboratorioiden toimintaa tukevat FINASin julkaisut

FINAS asiakastiedotteet

Akkreditointitunnus

Akkreditoitujen toimijoiden käytössä on yksilöity FINAS-akkreditointitunnus, joka koostuu FINAS-tunnuksesta, akkreditoidun toimijan tunnusnumerosta sekä akkreditointivaatimuksesta. FINAS-akkreditointitunnusta käytetään, kun akkreditoitu toimija viittaa akkreditointiin esimerkiksi raporteissaan.

Akkreditoitujen testauslaboratorioiden käytössä on tunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa TXXX.​​

FINAS-tunnus, alla teksti TXXX (EN ISO/IEC 17025) 

 ​akkreditointi; akkreditointitunnus; akkreditointivaatimus; toimielin; testauslaboratorio

 Lomakkeita


HUOM! Jos lomakkeiden avaamisessa​​ on ongelmia, lataa tiedosto omalle koneellesi painamalla tiedostolinkin päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla 'Tallenna linkki nimellä' /Tallenna kohde levylle / Lataa linkitetty tiedosto​.​​