Testauslaboratoriot


Testauslaboratorion akkreditointi osoittaa laboratorion tuottavan luotettavia tuloksia testausmenetelmillä, jotka kuuluvat sen akkreditoituun pätevyysalueeseen. Akkreditoidut testauslaboratoriot ovat teollisuuden laboratorioita, palvelulaboratorioita tai julkisia tutkimuslaboratorioita. Esimerkkejä laboratorioiden toimialoista ovat elintarvikkeet, juomavesi, ympäristön vesi- ja maanäytteet, päästömittaukset sekä materiaali- ja tuotetestaus.

Testauslaboratoriot käyttävät akkreditointia osoittaakseen pätevyytensä asiakkailleen. Monissa tarjouskilpailuissa sekä Suomessa että kansainvälisesti edellytetään pätevyyden osoittamista akkreditoinnilla. Monet viranomaiset hyödyntävät laboratorioiden akkreditointia, kun toimijoita hyväksytään viranomaistehtäviin. Tällöin vaatimukset pätevyydelle on määritelty lainsäädännössä.

Testaustoiminnan akkreditoinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri alueiden viranomaisten kanssa liittyen toiminnan kehittämiseen ja tiedonvaihtoon. Näistä esimerkkejä ovat rakennustuotteiden EU:n tuotelainsäädännön mukainen testaus (ympäristöministeriö) ja ajoneuvoihin, liikenteeseen ja rautateihin liittyvä testaus (liikenne- ja viestintäministeriö ja Trafi)

Vesi-, elintarvike- ja rehuanalytiikan sekä asumisterveystutkimusten viranomaisyhteistyöhön on perustettu tekninen tukiryhmä VERA, josta löydät lisätietoja täältä.

Testauslaboratorioiden akkreditointia toteutetaan myös yhteistyössä eri alojen kansainvälisten ohjelmien kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi dopinglaboratorioiden arvioinneissa WADA:n kanssa ja lääketestauksessa EDQM.

Testauslaboratorioiden akkreditointivaatimus on standardi SFS/EN ISO/IEC 17025:2017.

Akkreditoidun testauslaboratorion toimintajärjestelmä vastaa standardin ISO 9001 mukaiselle toimintajärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Vastaavuus on tuotu esille kansainvälisten alan organisaatioiden ISO, ILAC ja IAF yhteisessä julkilausumassa.

Akkreditoitujen testauslaboratorioiden käytössä on FINAS-akkreditointitunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa TXXX.

 

 

 

akkreditointi; akkreditointitunnus; akkreditointivaatimus; toimielin; testauslaboratorio