Arviointiin valmistautuminen


​FINAS opastaa akkreditointia hakevia toimijoita yleisissä akkreditointiin liittyvissä kysymyksissä. Akkreditointiin ja akkreditoinnin hakemiseen liittyvä aineisto on saatavilla FINASin verkkosivuilla ja asiakas voi tarvittaessa pyytää lisätietoja FINASilta. Hakijan tulee perehtyä akkreditointivaatimuksiin ja selvittää, että toiminta oman käsityksen mukaan täyttää vahvistetut vaatimukset.

Akkreditoinnin vaatimusstandardit on saatavilla SFS:n verkkokaupasta.

Eri toimijoille sovellettavat akkreditointivaatimukset on esitetty päätöksessä FINAS P1​ ja niitä täydentävät oppaat eri toimialojen esittelysivuilla.

 

 

vaatimukset; arviointi; standardit