Sisäänkirjautuminen

Arviointiin valmistautuminen

​​​​​​​​​

FINAS opastaa akkreditointia hakevia toimijoita yleisissä akkreditointiin liittyvissä kysymyksissä. Akkreditointiin ja akkreditoinnin hakemiseen liittyvä aineisto on saatavilla FINASin verkkosivuilla ja asiakas voi tarvittaessa pyytää lisätietoja FINASilta. Hakijan tulee perehtyä akkreditointivaatimuksiin ja selvittää, että toiminta täyttää oman käsityksen mukaan vahvistetut vaatimukset.


Akkreditoinnin vaatimusstandardit ovat​ saatavilla SFS:n ver​kkokaupasta.

Eri toimijoille sovellettavat akkreditointivaatimukset on esitetty päätöksessä FINAS P1 (pdf)​​ ja niitä täydentävät oppa​at eri toimialojen esittelysivuilla.

 

 

vaatimukset; arviointi; standardit