Sisäänkirjautuminen

Legionella

2.5.2024
Pätevyysalueiden vesimatriisit Legionella-valvonnassa

​​​​​​
FINAS on linjannut yhdessä valvovan viranomaisen Valviran kanssa, että Legionella-valvonnassa käytettävät vesimatriisit pätevyysalueissa ovat talousvesi, lämmin käyttövesi ja uima-allasvesi. Tässä tiedotteessa kerrotaan tulevista toimenpiteistä laboratorioissa, jotka testaavat Legionellaa vesinäytteistä.  

FINAS on akkreditoinut viisi laboratoriota, jotka analysoivat Legionellaa vesinäytteistä. Asiantuntijoiden ehdotuksesta on harmonisoitu Legionella-valvonnassa käytettävät vesimatriisit, jotka ovat talousvesi, lämmin käyttövesi ja uima-allasvesi. Päätös vesimatriisien harmonisoinnista on tehty Vesi-, elintarvike- ja rehuanalytii kan sekä asumisterveystutkimusten viranomaisyhteistyön teknisessä tukiryhmässä VERA ja perustuu Valviran ohjeeseen Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät – Ohje terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekeville laboratorioille.

 

Jatkotoimenpiteet ja asian eteneminen

FINASin toimenpiteet

  • Legionella-valvonnan pätevyysalueiden vesimatriisien arvioinnit aloitetaan syyskuussa 2024.
  • Tarvittavat muutokset toteutetaan arviointien yhteydessä.

Laboratorioilta odotetaan

  • Laboratoriossa analysoidaan, mille vesimatriiseille sillä on tarve ja pätevyys ja mihin pätevyys perustuu.
  • Laboratoriolta ei pyydetä vanhaa validointidataa eikä edellytetä lisävalidointeja.
  • Laboratoriossa laaditaan ehdotus uudeksi pätevyysalueeksi.

Muutos on tekninen, jossa laboratorioiden Legionella-valvonnassa käytettävät vesimatriisit yhtenäistetään laboratorion tarpeen, pätevyyden ja kokemuksen mukaisesti. Pätevyysalue muokataan päätösvaiheessa saatujen tietojen ja arvioinnin tuloksen perusteella yhteistyössä laboratorion kanssa.

 

Lisätietoja antaa

Hillevi Lehto, hillevi.lehto(at)tukes.fiakkreditointi; Legionella; vesimatriisi