Sisäänkirjautuminen

Seminaarit ja muu koulutus
Akkreditointi viranomaiskäyttöön

Aika:              2025, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin

Paikka:         Ilmoitetaan myöhemmin

Hinta:            Seminaari on viranomaisille maksuton

Tilaisuuden kuvaus

Tilaisuuden tavoitteena on kertoa akkreditoinnista pätevyyden arvioinnin työkaluna ja miten yhteistyö viranomaisten kanssa on toteutettu.

  • mitä akkreditointi on, mitä se osoittaa ja miten akkreditointia voi käyttää
  • akkreditointivaatimukset ja arviointimenettely
  • akkreditointiprosessi
  • miten akkreditointi palvelee hyväksyntä- ja valvontatoimintaa
  • kokemuksia yhteistyöstä viranomaisten ja FINASin välillä eri sektoreilla.
Lisätietoja antaa:
 
Sanna Haimi-Ilvonen, etunimi.sukunimi@finas.fi tai 029 5052 206


Kalibrointien jäljitettävyys - perusta mittausten luotettavuudelle  

Aika              19.12.2024 

Paikka          Teams-etäyhteys

Hinta            250 euroa +alv​

Tilaisuuden kuvaus

Iltapäivän koulutustilaisuuden tarkoituksena on antaa perustiedot mittaustulosten jäljitettävyydestä testaus-, kalibrointi- ja tarkastustoiminnassa. Mitkä ovat vaatimukset jäljitettävyydelle ja miten vaatimukset täytetään erityyppisissä toiminnoissa. Käydään läpi miten jäljitettävän kalibroinnin tai referenssimateriaalin tunnistaa, mitkä ovat jäljitettävyyden tunnuspiirteet ja mitä hyötyä on jäljitettävistä referenssimateriaaleista ja kalibroinneista. Koulutuksessa käydään läpi myös kalibroinnin suunnittelua ja mittausepävarmuuden hyödyntämistä arvioitaessa tulosten hyväksyttävyyttä.

Koulutus on tarkoitettu akkreditoiduille toimijoille, jotka omassa työssään käyttävät referenssimateriaaleja ja/tai toteuttavat kalibrointeja sekä toimijoille jotka työssään hyödyntävät muiden tekemiä kalibrointeja ja arvioivat niiden luotettavuutta ja jäljitettävyyttä.

Koulutustilaisuus toteutetaan, jos osallistujia on vähintään 10 kpl.

  • Linkki ohjelmaan julkaistaan myöhemmin 
  • Linkki ilmoittautumiseen avataan myöhemmin

Lisätietoja antaa: 

Jenni Harjuoja, etunimi.sukunimi@finas.fi tai 029 5052 207


Mittalaite osana akkreditoitua toimintaa. Kuvituskuva ylläolevalle koulutukselle.


koulutus; seminaarit