Seminaarit ja muu koulutus

​​Kalibrointien jäljitettävyys - perusta mittausten luotettavuudelle  

Aika              Ilmoitetaan myöhemmin

Paikka         

Hinta           

 

Iltapäivän koulutustilaisuuden tarkoituksena on antaa perustiedot mittaustulosten jäljitettävyydestä testaus-, kalibrointi- ja tarkastustoiminnassa. Mitkä ovat vaatimukset jäljitettävyydelle ja miten vaatimukset täytetään erityyppisissä toiminnoissa. Käydään läpi miten jäljitettävän kalibroinnin tai referenssimateriaalin tunnistaa, mitkä ovat jäljitettävyyden tunnuspiirteet ja mitä hyötyä on jäljitettävistä referenssimateriaaleista ja kalibroinneista. Koulutuksessa käydään läpi myös kalibroinnin suunnittelua ja mittausepävarmuuden hyödyntämistä arvioitaessa tulosten hyväksyttävyyttä.

Koulutus on tarkoitettu akkreditoiduille toimijoille, jotka omassa työssään käyttävät referenssimateriaaleja ja/tai toteuttavat kalibrointeja sekä toimijoille jotka työssään hyödyntävät muiden tekemiä kalibrointeja ja arvioivat niiden luotettavuutta ja jäljitettävyyttä.

Koulutustilaisuus tullaan toteuttamaan etäkoulutuksena Skype yhteyden avulla. Ilmoittautuneille ilmoitetaan yhteydenotto-ohjeet erikseen. 

Koulutustilaisuus toteutetaan, jos osallistujia on vähintään 10 kpl.

Linkki ohjelmaan​.

Linkki ilmoittautumiseen. 

Ilmoittautuminen xxx ​ mennessä.

 ​

Lisätietoja kurssista:
Jenni Harjuoja, etunimi.sukunimi@finas.fi tai 029 5052 207

 

Akkreditointi viranomaiskäyttöön

Aika              Järjestetään seuraavan kerran joulukuussa 2021 

 

 

koulutus; seminaarit