Seminaarit ja muu koulutus

Kalibrointien jäljitettävyys - perusta mittausten luotettavuudelle  

Aika              11.12.2019 klo 12.00-16.15

Paikka          Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 (Helsinki), kokoustila Pieni auditorio

Hinta            250  € + alv 24 %

 

Iltapäivän koulutustilaisuuden tarkoituksena on antaa perustiedot mittaustulosten jäljitettävyydestä testaus-, kalibrointi- ja tarkastustoiminnassa. Mitkä ovat vaatimukset jäljitettävyydelle ja miten vaatimukset täytetään erityyppisissä toiminnoissa. Käydään läpi miten jäljitettävän kalibroinnin tai referenssimateriaalin tunnistaa, mitkä ovat jäljitettävyyden tunnuspiirteet ja mitä hyötyä on jäljitettävistä referenssimateriaaleista ja kalibroinneista. Koulutuksessa käydään läpi myös kalibroinnin suunnittelua ja mittausepävarmuuden hyödyntämistä arvioitaessa tulosten hyväksyttävyyttä.

Koulutus on tarkoitettu akkreditoiduille toimijoille, jotka omassa työssään käyttävät referenssimateriaaleja ja/tai toteuttavat kalibrointeja sekä toimijoille jotka työssään hyödyntävät muiden tekemiä kalibrointeja ja arvioivat niiden luotettavuutta ja jäljitettävyyttä.


Linkki ohjelmaan ja ilmoittautuminen tulee myöhemmin.

Lisätietoja kurssista:
Jenni Harjuoja, etunimi.sukunimi@finas.fi tai 029 5052 207

 

Akkreditointi viranomaiskäyttöön

Aika              3.12.2019 klo 12.00 - 16.00

Paikka          Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 (Helsinki), kokoustila Pieni auditorio

Hinta            Kurssi on viranomaisille maksuton. Muilta osallistujilta peritään maksu (250 euroa + alv, sis. kahvit).

 

FINAS akkreditointipalvelu järjestää iltapäivän tilaisuuden viranomaisille akkreditoinnista eli toiminnan pätevyyden arviointimenettelystä. Tilaisuus on tarkoitettu

  • lainvalmistajille,
  • valvoville viranomaisille ja
  • muille viranomaisyhteistyötahoille,

jotka ovat tekemisissä viranomaistoiminnan kanssa jossa hyödynnetään, tullaan hyödyntämään akkreditointia tai valtuutetaan lakisääteisiin tehtäviin ulkopuolisia toimijoita, joille asetetaan pätevyysvaatimuksia.

Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin perustuva pätevyyden toteaminen. FINAS-akkreditointipalvelu toteaa päteväksi laboratorioita, sertifiointiorganisaatioita, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä ympäristö- ja päästökauppatodentajia.

Tilaisuuden tavoitteena on tuoda esiin, miten akkreditointi voi palvella viranomaistahoja toimijoiden pätevyyden arvioinnissa ja eri yhteistyömuotoja FINASin kanssa:

  • mitä akkreditointi on, mitä se osoittaa ja miten akkreditointia voi käyttää
  • akkreditointivaatimukset ja arviointimenettely
  • akkreditointiprosessi
  • miten akkreditointi palvelee hyväksyntä- ja valvontatoimintaa
  • kokemuksia yhteistyöstä viranomaisten ja FINASin välillä eri sektoreilla.

Linkki ohjelmaan.

Linkki ilmoittautumiseen.

Ilmoittautuminen 25.11. mennessä

Huom! kutsun voi välittää organisaatiossanne muillekin asiasta kiinnostuneille.

 

Lisätietoja tilaisuudesta antavat:

Varpu Rantanen etunimi.sukunimi@finas.fi tai 029 5052 224

Jenni Harjuoja, etunimi.sukunimi@finas.fi tai 029 5052 207

koulutus; seminaarit