Sisäänkirjautuminen

Seminaarit ja muu koulutus

​Standardin ISO 15189 uusi versio - keskeiset muutokset (Laboratoriot)

Aika:              19.09.2023, klo 12.00–16.30 tai
                        14.11.2023, klo 12.00–16.30

Paikka:          Teams-etäyhteys

Hinta:            250,00 euroa (+ alv)

Tilaisuuden kuvaus

FINAS-akkreditointipalvelu järjestää koulutusta päivitetyn standardin SFS-EN ISO 15189:2022 muutoksista. Koulutuksessa käsitellään standardin muutosten lisäksi siirtymäajan toimenpiteitä. Tilaisuus on avoin kaikille ja soveltuu laboratorion johdolle, laatuvastaaville ja henkilökunnalle.

Tilaisuuden hinta on 250,00 euroa + alv. Ilmoittautuminen päättyy ensimmäiseen tilaisuuteen 15.9.2023 ja toiseen tilaisuuteen 10.11.2023, jonka jälkeen peruuttaneilta tai saapumatta jääneiltä veloitetaan 50 % kurssin hinnasta. Tilaisuudet ovat sisällöltään samat. Ilmoittaudu vain toiseen koulutustilaisuuteen

Lisätietoja antaa:

Giselle Nick-Mäenpää, giselle.nick-maenpaa(at)finas.fi tai 029 5052 220

Akkreditointi viranomaiskäyttöön

Aika:              29.11.2023, klo 12.00-16.00

Paikka:          Pasilan virastokeskus, Pieni Auditorio, Opastinsilta 12, Helsinki

Hinta:            Seminaari on viranomaisille maksuton ja muille osallistujille 250 euroa + alv, sis. kahvit.

Tilaisuuden kuvaus

Tilaisuuden tavoitteena on kertoa akkreditoinnista pätevyyden arvioinnin työkaluna ja miten yhteistyö viranomaisten kanssa on toteutettu.

  • mitä akkreditointi on, mitä se osoittaa ja miten akkreditointia voi käyttää
  • akkreditointivaatimukset ja arviointimenettely
  • akkreditointiprosessi
  • miten akkreditointi palvelee hyväksyntä- ja valvontatoimintaa
  • kokemuksia yhteistyöstä viranomaisten ja FINASin välillä eri sektoreilla.
Ilmoittautuminen 23.11. mennessä.
 
Lisätietoja antaa:
 
Sanna Haimi-Ilvonen, etunimi.sukunimi@finas.fi tai 029 5052 206

Kalibrointien jäljitettävyys - perusta mittausten luotettavuudelle  

Aika              2024, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin

Paikka          Pasilan virastokeskuksen kokouskeskus, Opastinsilta 12, Helsinki

Hinta            Ilmoitetaan myöhemmin

Tilaisuuden kuvaus

Iltapäivän koulutustilaisuuden tarkoituksena on antaa perustiedot mittaustulosten jäljitettävyydestä testaus-, kalibrointi- ja tarkastustoiminnassa. Mitkä ovat vaatimukset jäljitettävyydelle ja miten vaatimukset täytetään erityyppisissä toiminnoissa. Käydään läpi miten jäljitettävän kalibroinnin tai referenssimateriaalin tunnistaa, mitkä ovat jäljitettävyyden tunnuspiirteet ja mitä hyötyä on jäljitettävistä referenssimateriaaleista ja kalibroinneista. Koulutuksessa käydään läpi myös kalibroinnin suunnittelua ja mittausepävarmuuden hyödyntämistä arvioitaessa tulosten hyväksyttävyyttä.

Koulutus on tarkoitettu akkreditoiduille toimijoille, jotka omassa työssään käyttävät referenssimateriaaleja ja/tai toteuttavat kalibrointeja sekä toimijoille jotka työssään hyödyntävät muiden tekemiä kalibrointeja ja arvioivat niiden luotettavuutta ja jäljitettävyyttä.

Koulutustilaisuus toteutetaan, jos osallistujia on vähintään 10 kpl.

  • Linkki ohjelmaan julkaistaan myöhemmin 
  • Linkki ilmoittautumiseen avataan myöhemmin

Lisätietoja antaa: 

Jenni Harjuoja, etunimi.sukunimi@finas.fi tai 029 5052 207


Mittalaite osana akkreditoitua toimintaa. Kuvituskuva ylläolevalle koulutukselle.


koulutus; seminaarit