Sign In

FINAS

​​​​​​
FINAS-akkreditointipalvelu on Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes) toimiva yksikkö, joka tarjoaa akkreditointia eli pätevyyden toteamispalvelua Suomessa. FINAS on nimetty Suomessa eurooppalaisen lainsäädännön mukaiseksi kansalliseksi akkreditointielimeksi, ja toiminnasta on säädetty lailla 920/2005. Suomessa, kuten muissakin EU-maissa, on vain yksi akkreditointielin. Eurooppalaisen akkreditointijärjestelmän mukaan akkreditoinnin tulee jäsenmaissa olla valtion toimesta järjestetty yleishyödyllinen palvelu, joka ei tuota voittoa ja johon ei kuulu kilpailua markkinoilla.

Toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen käytetään talousarviorahoitusta kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Käytetystä akkreditointipalvelusta laskutetaan asiakkailta toiminnan kulut.

Akkreditointi antaa mahdollisuuden kansainvälisten standardien mukaiseen, puolueettomaan ja riippumattomaan pätevyyden osoittamiseen. Akkreditointia haetaan FINASista, joka tekee akkreditointipäätöksen arvioinnin perusteella. Suomessa on akkreditoitu yhteensä yli 200 eri alojen laboratoriota, tarkastuslaitosta, sertifiointiorganisaatiota ja muuta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta. Akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät FINASin verkkosivuilta.

 

 

pätevyys; akkreditointi; FINAS