Sign In

Tunnustamissopimukset

​​​
FINAS-akkreditointipalvelu on osoittanut toimintansa pätevyyden kansainvälisissä vertaisarvioinneissa. Eri maissa toimivien akkreditointielinten pätevyys ja keskinäinen vertailtavuus on varmistettu sekä Euroopan että maailmanlaajuisen tason tunnustamissopimuksilla. Sopimusten perustana on akkreditointielinten noudattama standardi ISO/IEC 17011, kansainväliset sovitut periaatteet sekä Euroopassa EU-asetus (pdf) (N:o 765/2008). Kansainväliset sopimukset on solmittu erikseen laboratoriotoiminnasta sekä kalibroinnin että testauksen osalta. Sertifioinnista on erikseen laatujärjestelmien-, tuote-, henkilö,- ja ympäristöjärjestelmien sopimukset. Lisäksi sopimukset on solmittu tarkastus ja todentamistoiminnasta sekä vertailumittausjärjestäjien toiminnasta.

Vertaisarvioinneissa akkreditointielimen edellytetään osoittavan, että sillä on organisaationsa suhteen edellytykset toimia itsenäisenä, riippumattomana ja puolueettomana toimielimenä. Toiminnan tulee täyttää päteviltä organisaatioilta edellytetyt piirteet johdon, henkilöstön ja toimintaprosessien osalta. Akkreditointielimen tulee olla toiminnassaan avoin ja läpinäkyvä niin, että noudatettavista akkreditointivaatimuksista ja akkreditoinnin tuloksista tiedotetaan avoimesti.

FINAS hyväksyy vastavuoroisesti muiden sopimuksen allekirjoittaneiden akkreditointielinten akkreditointijärjestelmän.

  • SFS-EN ISO/IEC 17011: 2017 Conformity assessment. Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.
vastavuoroisuus; puolueeton; riippumaton; vertaisarviointi; toimielin