Sisäänkirjautuminen

Akkreditointiprosessi

​​​​​​​​​​Akkreditointiin ja sen ylläpitoon liittyvät määräaikais- ja uudelleenarvioinnin vaatimukset on kuvattu standardissa SFS-EN ISO/IEC 17011: 2017 Conformity assessment. Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.

FINAS-akkreditointipalvelun noudattamat pätevyyden arviointiperiaatteet ovat yhtenevät kansainvälisten periaatteiden ja linjausten kanssa.

Alla on kuva uuden hakijan akkreditointiprosessista. Tarkempi kuvaus prosessin eri vaiheista löytyy seuraavista julkaisuista: 

Infografiikka: Akkreditointiprosessi uusi hakija


akkreditointiprosessi; arviointi; Arviointiperiaate