Akkreditointiprosessi


Akkreditointiin ja sen ylläpitoon liittyvät määräaikais- ja uudelleenarvioinnin vaatimukset on kuvattu standardissa ISO/IEC 17011:2004 Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.

FINAS-akkreditointipalvelun noudattamat pätevyyden arviointiperiaatteet ovat yhtenevät kansainvälisten periaatteiden ja linjausten kanssa.

Tarkempi kuvaus prosessin vaiheista: Tiedote 1.

 

akkreditointiprosessi; arviointi; Arviointiperiaate