Akkreditointiprosessi


Akkreditointiin ja sen ylläpitoon liittyvät määräaikais- ja uudelleenarvioinnin vaatimukset on kuvattu standardissa SFS-EN ISO/IEC 17011: 2017 Conformity assessment. Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.

FINAS-akkreditointipalvelun noudattamat pätevyyden arviointiperiaatteet ovat yhtenevät kansainvälisten periaatteiden ja linjausten kanssa.

Tarkempi kuvaus prosessin vaiheista: Tiedote 1.

 

akkreditointiprosessi; arviointi; Arviointiperiaate