Sisäänkirjautuminen

Maksut

​​​​​​​
Perimme tarjoamistamme arviointipalveluista maksun, jonka perusteena on kustannusvastaavuus. Maksuperusteet ja voimassa olevat hinnat esitetään vuosittain julkaistavassa hinnastossa.

Akkreditointipalvelujen hinnoittelussa on hakemusmaksu, arvioinnin perusmaksu ja vuosimaksu, käytettyyn työaikaan perustuva tuntimaksu sekä maksu teknisen toiminnan arvioinnista. Kokonaishinta koostuu näistä osista. Asiakkaalle esitetään ennen arviointia akkreditointikustannuksista kustannusarvio.

Kustannusarvion suuruuteen vaikuttaa moni asia, kuten akkreditointia hakevan toimijan esittämän pätevyy​salue-ehdotuksen laajuus ja tehdäänkö ennen arviointikäyntiä alustava käynti. Arvioijaryhmässä on aina pääarvioijan lisäksi vähintään yksi tekninen arvioija. Laajoissa pätevyysalueissa, joissa on esimerkiksi eri alueita (fysikaalinen testaus, kemiallinen testaus, lämpötilakalibrointi, pituuskalibrointi jne.), tarvitaan useampia teknisiä arvioijia.

Ohessa on suuntaa-antava kustannusarvio pienen kohteen ensiakkreditoinnista. Akkreditoitujen kohteiden vuotuiset maksut ovat suuruusluokaltaan 0,6-0,7 kertaa ensia​kkreditoinnin kustannukset.

Laboratorio/tarkastuslaitos/vertai-lumittausten järjestäjät

Yksi toimipiste ja muutama menetelmä (hintaluokka L1). Alustava arviointi ja ensiarviointi.
Kuvituskuva laboratorioiden, tarkastuslaitosten ja vertailumittausten järjestäjien hinnoista.
  • ​Hakemusmaksu: 755 euroa
  • Arvioinnin perusmaksu: 2 515 euroa (hintaluokka L1)
  • Arviointikustannukset ensiarvioinnissa (pääarvioija ja yksi tekninen arvioija, sisältää alustavan arvioinnin akkreditointikelpoisuudesta): 7 700- 8 750 eur 
  • Päätösmaksu: 650 - 1 100 euroa
  • Kokonaiskustannukset: 11 620 – 13 120 euroa
Mikäli kohteen pätevyysalue on laaja ja/tai arvioinnissa tarvitaan useampia teknisiä arvioijia, otattehan yhteyttä FINASiin, niin kerromme tarkemmin kokonaiskustannuksiin vaikuttavista asioista. 

Sertifiointiorganisaatiot/todentajat

Pieni sertifiointikohde hintaluokka S1, 1 tekninen arvioija ja toiminnan seuranta kaksi päivää (HUOM! Seurantojen pituus voi vaihdella riippuen seurattavasta kohteesta).
Kuvituskuva sertifiointiorganisaatioiden ja todentajien hinnoista.
  • Hakemusmaksu: 755 euroa
  • Arvioinnin perusmaksu: 2 805 euroa (hintaluokka S1)
  • Arviointikustannukset (pääarvioija ja yksi tekninen arvioija): 8 000 – 9 500, Toiminnan seuranta: 3200 - 6500
  • Päätösmaksu: 600-1 050 euroa
  • Kokonaiskustannukset: 15410 – 20 610 euroa 


Arvioinnin aikana kustannuksia voivat lisätä esimerkiksi todettujen poikkeamien korjausten arviointi, lisäkorjausten pyytäminen ja niihin liittyvät ylimääräiset arvioinnit.

Akkreditoinnin ylläpito edellyttää, että akkreditoitu asiakas suorittaa akkreditoinnista aiheutuvat maksut.

 

hinnasto; maksut; arviointipalvelut

 Lisätietoja