Maksut


FINAS perii tarjoamistaan arviointipalveluista maksun, jonka perusteena on kustannusvastaavuus. Maksuperusteet ja voimassa olevat hinnat esitetään vuosittain julkaistavassa hinnastossa.

Akkreditointipalvelujen hinnoittelussa on hakemusmaksu, arvioinnin perusmaksu ja vuosimaksu, käytettyyn työaikaan perustuva tuntimaksu sekä maksu teknisen toiminnan arvioinnista. Kokonaishinta koostuu näistä osista. Asiakkaalle esitetään ennen arviointia akkreditointikustannuksista kustannusarvio.

Kustannusarvion suuruuteen vaikuttaa moni asia, kuten akkreditointia hakevan toimijan esittämän pätevyysalue-ehdotuksen laajuus ja tehdäänkö ennen arviointikäyntiä alustava käynti. Arvioijaryhmässä on aina pääarvioijan lisäksi vähintään yksi tekninen arvioija. Laajoissa pätevyysalueissa, joissa on esimerkiksi eri alueita (fysikaalinen testaus, kemiallinen testaus, lämpötilakalibrointi, pituuskalibrointi jne.), tarvitaan useampia teknisiä arvioijia.

Ohessa on kaksi suuntaa-antavaa kustannusarviota pienten kohteiden ensiakkreditoinnista. Akkreditoitujen kohteiden vuotuiset maksut ovat suuruusluokaltaan 0,6-0,7 kertaa ensiakkreditoinnin kustannukset.


Laboratorio/tarkastuslaitos/vertailumittausten järjestäjät
Yksi toimipiste ja muutama menetelmä. Alustava käynti ja arviointikäynti.

 

  • Hakemusmaksu: 720 euroa
  • Arvioinnin perusmaksu: 2 400 euroa (hintaluokka L1)
  • Arviointikustannukset (pääarvioija ja yksi tekninen arvioija): 5 300 – 6500 euroa
  • Päätösmaksu: 600-800 euroa
  • Kokonaiskustannukset: 9 020 - 10 420 euroa

 

Sertifiointielimet/todentajat
Pieni organisaatio. Alustava käynti, arviointikäynti ja toiminnan seuranta.

 

  • Hakemusmaksu: 720 euroa
  • Arvioinnin perusmaksu: 2 680 euroa (hintaluokka S1)
  • Arviointikustannukset (pääarvioija ja yksi tekninen arvioija): 5 700 – 7 000
  • Päätösmaksu: 600-800 euroa
  • Kokonaiskustannukset: 9 700 – 11 200 euroa

 

Mikäli kohteen pätevyysalue on laaja ja/tai arvioinnissa tarvitaan useampia teknisiä arvioijia, otattehan yhteyttä FINASiin, niin kerromme tarkemmin kokonaiskustannuksiin vaikuttavista asioista. 

Arvioinnin aikana kustannuksia voivat lisätä esimerkiksi todettujen poikkeamien korjausten arviointi, lisäkorjausten pyytäminen ja niihin liittyvät ylimääräiset arvioinnit.

Akkreditoinnin ylläpito edellyttää, että akkreditoitu asiakas suorittaa akkreditoinnista aiheutuvat maksut.

 

hinnasto; maksut; arviointipalvelut

 Lisätietoja