Sisäänkirjautuminen

Hae akkreditoinnin laajennusta

​​
Asiakas voi esittää voimassaolevaan akkreditoituun pätevyysalueeseensa muutoksia, jotka arvioidaan hakemuksen perusteella. Jos hakemus koskee pätevyysalueen laajennusta, perusteet pätevyydelle tulee esittää hakemusaineistossa.

Saatuaan riittävän aineiston, FINAS päättää toteutetaanko arviointikäynti vai arviointi dokumenttien perusteella. Pätevyysalueen suppea laajennus voidaan arvioida määräaikaisarvioinnin yhteydessä, jos laajennushakemus ja siihen liittyvä materiaali on toimitettu FINASiin hyvissä ajoin ennen arviointiajankohtaa. Laajat pätevyysalueen laajennushakemukset, kuten uudet osa-alueet ja uudet tekniikat, edellyttävät FINASin katselmointia.

Katselmoinnin tuloksena päätetään arvioinnin ajankohdasta ja arviointiryhmän kokoonpanosta. Asiakkaalle tiedotetaan laajennushakemuksen edellyttämistä toimenpiteistä.

Pätevyysalueen laajennukset ja muutokset vahvistetaan akkreditoinnin muutospäätöksellä.

 

laajennushakemus; muutospäätös; arviointi; pätevyysalue

 Lisätietoa