Sisäänkirjautuminen

Palvelut

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
FINAS-akkreditointipalvelu on Suomen kansallinen akkreditointielin, joka tarjoaa kansainvälisten kriteerien mukaista akkreditointipalvelua. Akkreditoinnin avulla toimija voi osoittaa pätevyytensä arvioidulla pätevyysalueella.

Akkreditoinnin myöntämistä edeltää FINASin toteuttama arviointi, joka kohdentuu sekä toimijan johtamisjärjestelmään että tekniseen toimintaan. Arvioinnissa osoitetaan, että toimija täyttää akkreditointivaatimuksena olevassa standardissa kuvatut vaatimukset. Akkreditointi myönnetään neljän vuoden määräajaksi, jonka aikana FINAS seuraa akkreditointivaatimusten täyttymistä säännöllisillä arvioinneilla.

Akkreditointiprosessin vaiheet on kuvattu tarkemmin sivulla akkreditointiprosessi.

Akkreditoinnin hakeminen on vapaaehtoista ja toimija voi itse valita alueen, jolle se hakee akkreditointia. Akkreditointivaatimukset perustuvat kansainvälisiin ISO 17000 ja ISO 15000 -sarjan standardeihin sekä niitä vastaaviin oppaisiin. Katso tarkemmin: Akkreditointitoiminnassa noudatettavat vaatimukset, ​päätös FIN​AS P1 (pdf).

FINASin tarjoamat palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla. FINASin palveluiden hinnoittelussa noudatetaan valtion maksuperustelakia. Hinnoitteluperiaatteena on kustannusvastaavuus, ja toiminnalla ei tavoitella taloudellista voittoa.

pätevyys; akkreditointi; akkreditointivaatimus