Sisäänkirjautuminen

Muu arviointipalvelu


Akkreditointi on ensisijainen tapa osoittaa toimijan pätevyys. FINAS voi suorittaa akkreditoinnin lisäksi myös muuta pätevyyden arviointia.  Muussa arvioinnissa pätevyysvaatimukset asettaa yleensä viranomainen, jonka hyväksyntää tai vastaavaa varten arviointia halutaan. Tällöin vaatimukset voivat olla samat kuin akkreditoinnissa, niitä voidaan soveltaa osittain tai ne voivat perustua kansalliseen lainsäädäntöön. FINAS suorittaa määriteltyjen kriteerien mukaisen arvioinnin ja antaa pätevyydestä lausunnon, jota viranomainen käyttää hyväkseen päätöksenteossa hyväksyntää antaessaan. Arvioinnissa noudatetaan muuten samoja periaatteita kuin akkreditointimenettelyssä.

Esimerkkejä muusta arvioinnista ovat testauslaboratorioiden arviointi Ruokaviraston hyväksyntää varten ja hyväksyttyjen asiantuntijoiden arviointi (Traficom).

Muuarviointipalvelu; pätevyysvaatimukset