Sisäänkirjautuminen

Kalibroinnit


Metrologisesti jäljitettäviä kalibrointeja saa Kansallisesta mittanormaalilaboratoriosta (KML), jonka palvelut vastaavat kyseistä tarvetta ja joka kuuluu CIPM MRA -järjestelyn piiriin tai akkreditoidusta kalibrointilaboratoriosta, jonka kalibrointipalvelu sopii kyseiseen tarpeeseen ja akkreditointielin kuuluu ILAC:n monenkeskisiin tunnustamissopimuksiin tai ILAC:n tunnustaman alueellisen tunnustamissopimuksen piiriin. Jälkeä voidaan siirtää myös yrityksen sisällä referenssinormaaleista käyttölaitteisiin.

Yksinkertaisimmillaan kalibrointi terminä tarkoittaa mittalaitteen näyttämän vertaamista tarkempaan mittaan esim. mittanormaaliin. Tuloksena saadaan mittalaitteen virhe, joka voidaan korjata korjauskertoimella tai virittämisellä. Toisaalta kalibroinnilla saadaan tietoa laitteen tilasta.

Mittalaitteen lisäksi kalibrointitoimenpide voidaan tehdä mittausjärjestelmille, kiintomitalle tai vertailuaineille.

Kalibrointeihin liittyy aina myös mittausepävarmuus, joka kertoo mittauksen luotettavuudesta. Jokainen jäljitettävän vertailuketjun kalibrointi lisää mittausepävarmuutta tulokseen eli mitä kauempana ollaan SI-järjestelmän toteutuksesta, sitä suurempi mittausepävarmuus mittaustuloksella on.

mittausepävarmuus; mittanormaali; laboratorio; kalibrointi