Sisäänkirjautuminen

Akkreditointialueet

​​​Testaus-, tarkastus-, sertifiointi-, kalibrointi- ja biopankkitoimintaa harjoittavat organisaatiot, vertailumittausten järjestäjät, todentajaorganisaatiot sekä EMAS-todentajat voivat hakea akkreditointia FINAS-akkreditointipalvelulta. Pätevyyden arvioinnissa noudatetaan päätöksessä FINA​S P1 (pdf) vahvistettuja akkreditointivaatimuksia.

 ​
Akkreditointialueet​​​akkreditointi; akkreditointialueet; akkreditointipalvelu