Akkreditointialueet

​Testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavat organisaatiot, vertailumittausten järjestäjät, todentajaorganisaatiot sekä EMAS-todentajat voivat hakea akkreditointia FINAS-akkreditointipalvelulta. Pätevyyden arvioinnissa noudatetaan päätöksessä FINAS P1 vahvistettuja akkreditointivaatimuksia.

 

 

 

akkreditointi; akkreditointialueet; akkreditointipalvelu