Sisäänkirjautuminen

Akkreditointialueet

​​​Testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavat organisaatiot, vertailumittausten järjestäjät, todentajaorganisaatiot sekä EMAS-todentajat voivat hakea akkreditointia FINAS-akkreditointipalvelulta. Vuoden 2022 alusta alkaen FINAS on vastaanottanut akkreditointihakemuksia biopankkitoiminnalle. Pätevyyden arvioinnissa noudatetaan päätöksessä FINA​S P1 (pdf) vahvistettuja akkreditointivaatimuksia.

 ​
Yhteenveto akkreditoinnin vaatimusstandardeista.


akkreditointi; akkreditointialueet; akkreditointipalvelu