Sertifiointiorganisaatiot


Sertifiointi on määritelmän mukaan vaatimustenmukaisuuden arviointia. Vaatimukset on useimmiten esitetty standardeissa. Standardit voivat olla kansainvälisiä ISO, eurooppalaisia EN tai kansallisia SFS-standardeja.

Sertifioinnin kohteena voi olla joko johtamisjärjestelmä, tuote tai prosessi tai henkilö. Esimerkkejä johtamisjärjestelmistä ovat esim. laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus ja tietoturvallisuusjärjestelmä. Tuotesertifioinnin kohteena ovat konkreettiset tuotteet, kuten rakennustuotteet, sähkölaitteet ja komponentit tai prosessit kuten esimerkiksi hitsausprosessi.

Sertifiointiorganisaatio arvioi, täyttääkö sertifioitava järjestelmä, tuote tai henkilö sertifiointivaatimuksissa esitetyt vaatimukset. Arviointimenetelmiä on erilaisia ja niihin voivat kuulua mm. asiakirjojen perusteella tehtävä ja käytännön toiminnasta kerätyn tiedon arviointi, testaus tai tarkastus sekä erityisesti henkilösertifioinnissa kirjallinen tai näyttötutkinto. Arvioinnin perusteella sertifiointiorganisaation antaa todistuksen, jossa todetaan johtamisjärjestelmän, tuotteen, prosessin tai henkilön täyttävän määrätyt vaatimukset. Sertifiointi on voimassa määritellyn ajan, minkä jälkeen voidaan tehdä uudelleensertifiointi. Sertifioinnin ylläpitoon voi liittyä arviointitoimenpiteitä sertifioinnin voimassaolon aikana esim. vuosittain.

Akkreditoinnin piirissä olevat sertifiointiorganisaatiot tarjoavat asiakkailleen johtamisjärjestelmäsertifiointia, tuotesertifiointia ja henkilösertifiointia.

Sertifiointi on useimmiten vapaaehtoinen menettely, jolla voidaan osoittaa sertifioidun kohteen täyttävän sille asetetut vaatimukset. Sertifiointia voidaan käyttää myös osoituksena lainsäädäntöön, kuten direktiiveihin tai EU-asetuksiin, perustuvien vaatimusten täyttyminen.

Akkreditoidut sertifiointiorganisaatiot ovat puolueettomia ja sertifioinnin kohteesta riippumattomia kolmannen osapuolen toimijoita, joilla tulee olla kansainvälisissä standardeissa määritelty pätevyys ja muut edellytykset toimintaansa varten.

 

Vaatimusstandardit

  • Johtamisjärjestelmäsertifiointi SFS-EN ISO/IEC 17021:2015
  • Tuotesertifiointi SFS-EN ISO/IEC 17065:2012
  • Henkilösertifiointi SFS-EN ISO/IEC 17024:2012


Akkreditoitujen sertifiointiorganisaatioiden käytössä on FINAS-akkreditointitunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa SXXX.

 

 

standardi; sertifiointiorganisaatio; vaatimustenmukaisuus; akkreditointitunnus