Sisäänkirjautuminen

Sertifiointiorganisaatiot

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sertifiointi on määritelmän mukaan vaatimustenmukaisuuden arviointia. Vaatimukset on useimmiten esitetty standardeissa. Standardit voivat olla kansainvälisiä ISO, eurooppalaisia EN tai kansallisia SFS-standardeja.

Sertifioinnin kohteena voi olla joko johtamisjärjestelmä, tuote tai prosessi tai henkilö. Esimerkkejä johtamisjärjestelmistä ovat laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus ja tietoturvallisuusjärjestelmä. Tuotesertifioinnin kohteena ovat konkreettiset tuotteet, kuten rakennustuotteet, sähkölaitteet ja komponentit tai prosessit, kuten​ hitsausprosessi.

Sertifiointiorganisaatio arvioi, täyttääkö sertifioitava järjestelmä, tuote tai henkilö sertifiointivaatimuksissa esitetyt vaatimukset. Arviointimenetelmiä on erilaisia ja niihin voivat kuulua mm. asiakirjojen perusteella tehtävä ja käytännön toiminnasta kerätyn tiedon arviointi, testaus tai tarkastus sekä erityisesti henkilösertifioinnissa kirjallinen tai näyttötutkinto. Arvioinnin perusteella sertifiointiorganisaation antaa todistuksen, jossa todetaan johtamisjärjestelmän, tuotteen, prosessin tai henkilön täyttävän määrätyt vaatimukset. Sertifiointi on voimassa määritellyn ajan, minkä jälkeen voidaan tehdä uudelleensertifiointi. Sertifioinnin ylläpitoon voi liittyä arviointitoimenpiteitä sertifioinnin voimassaolon aikana esim. vuosittain.

Akkreditoinnin piirissä olevat sertifiointiorganisaatiot tarjoavat asiakkailleen johtamisjärjestelmäsertifiointia, tuotesertifiointia ja henkilösertifiointia.

Sertifiointi on useimmiten vapaaehtoinen menettely, jolla voidaan osoittaa sertifioidun kohteen täyttävän sille asetetut vaatimukset. Sertifiointia voidaan käyttää myös osoituksena lainsäädäntöön, kuten direktiiveihin tai EU-asetuksiin perustuvien vaatimusten täyttymiseen.

Akkreditoidut sertifiointiorganisaatiot ovat puolueettomia ja sertifioinnin kohteesta riippumattomia kolmannen osapuolen toimijoita, joilla tulee olla kansainvälisissä standardeissa määritelty pätevyys ja muut edellytykset toimintaansa varten.

Vaatimukset ja oppaat (päivitetty 8.5.2024)

Sertifiointielinten akkreditointivaatimuksena on jokin näistä standardeista:

SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 1: Requirements

SFS-EN ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and services

SFS-EN ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons

Lisäksi vaatimuksena käytetään

Yhdessä standardin SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 kanssa:

  • SFS-EN ISO/IEC 17021-2:2018 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems
  • SFS-EN ISO/IEC 17021-3:2018 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
  • ISO/IEC TS 17021-10:2018 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems
  • ISO/IEC TS 17021-15:2023 Conformity assessment requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 15: Competence requirements for auditing and certification of management systems for quality in healthcare organizations 
  • ISO 22003-1:2022  Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems  
  • ISO 22003-2:2022 Food safety — Part 2: Requirements for bodies providing evaluation and certification of products, processes and services, including an audit of the food safety system 
  • ISO/IEC 27006:2020 Information technology -- Security techniques -- Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
  • ISO/IEC 20000-6:2017 Information technology -- Service management -- Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems
  • ISO 50003:2021 Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems​

Sertifiointitoimintaan liittyviä velvoittavia oppaita

Sertifiointitoimintaan liittyviä ohjaavia​ oppaita

Alla on kuvattu esimerkkejä sertifiointitoiminnan ohjaavista oppaista. Lista ei välttämättä kata kaikkia akkreditoituun toimintaan tehdyistä ohjaavista oppaista.

Akkreditointitunnus

Akkreditoitujen toimijoiden käytössä on yksilöity FINAS-akkreditointitunnus, joka koostuu FINAS-tunnuksesta, akkreditoidun toimijan tunnusnumerosta sekä akkreditointivaatimuksesta. FINAS-akkreditointitunnusta käytetään, kun akkreditoitu toimija viittaa akkreditointiin esimerkiksi raporteissaan.

Akkreditoitujen sertifiointiorganisaatioiden käytössä on tunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa SXXX.

FINAS-tunnus, alla teksti SXXX (EN ISO/IEC 17021-1)
FINAS-tunnus, alla teksti SXXX (EN ISO/IEC 17065)
FINAS-tunnus, alla teksti SXXX (EN ISO/IEC 17024)

 


standardi; sertifiointiorganisaatio; vaatimustenmukaisuus; akkreditointitunnus

 Lomakkeita


HUOM! Jos lomakkeiden avaamisessa​​ on ongelmia, lataa tiedosto omalle koneellesi painamalla tiedostolinkin päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla 'Tallenna linkki nimellä' / Tallenna kohde levylle / Lataa linkitetty tiedosto​.​​