Vaatimusstandardit


Akkreditointitoiminnassa noudatetaan Päätös P1:n viimeisimmässä versiossa vahvistettuja vaatimuksia.  Lain 920/2005 6§:n mukaisesti toimijan on ennen akkreditointia osoitettava, että se täyttää vaatimukset, jotka päätöksessä on kyseiselle toiminnalle vahvistettu.

Akkreditointitoiminnassa käytettäviä standardeja voi hankkia SFS:n verkkokaupasta. 

 

vaatimukset; vahvistetut; P1