Sisäänkirjautuminen

Etsimme asiantuntijoita FINASin arviointeihin

​​​Akkreditointiin ja siihen liittyviin arviointikäynteihin tarvitaan eri alojen asiantuntijoita, jotka osallistuvat arviointiin osana arvioijaryhmää.
Näihin tehtäviin FINAS kouluttaa teknisiä asiantuntijoita ja arvioijia. Koulutuksissa saa perustiedot arvioijan työstä. Arvioijaksi ryhtyville järjestetään tämän jälkeen henkilökohtainen käytännön harjoittelu. Arvioinneista sovitaan aina erillisinä toimeksiantoina. Tehdyistä arvioinneista maksetaan korvaus.​

Edellytämme arvioijana toimivilta

  • Usean vuoden käytännön kokemusta ja osaamista arvioinnin kohteena olevasta toiminnasta

  • Ajantasaista tietoa alasta

  • Soveltuvuutta arvioijan tehtäviin, erityisesti hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyviä suullisia ja kirjallisia taitoja

  • Lisäksi kokemus sisäisestä tai ulkoisesta auditoinnista on hyödyllistä tehtävän kannalta, mutta ei välttämätöntä, koska arvioijatehtävään koulutetaan

Arvioijakoulutusten ajankohdat ja tarkemmat ohjelmatiedot löytyvät verkkosivuiltamme​.​​

Juuri nyt FINAS etsii erityisesti

  • ​Teknistä arvioijaa tai asiantuntijaa sähkölääkintälaitteiden arviointeihin​
  • Mikrobiologian osaajia elintarvikeanalytiikan, ympäristöanalytiikan sekä asumisterveysanalytiikan aloille. Koulutusvaatimuksena vähintään alempi korkeakoulututkinto kyseiseltä toimialalta.​

  • Polttoaineanalytiikan asiantuntijaa arvioimaan akkreditoituja polttoainelaboratorioita. Asiantuntijalta toivomme alaan sopivaa ylempää korkeakoulututkintoa.

  • Päästömittauslaboratorioiden arvioijaksi asiantuntijaa, joka pystyy tekemään myös kenttäseurantoja. Toiveena alalle sopiva ylempi korkeakoulututkinto.

  • Vaarallisten aineiden putkistojen ja säilytyksen sekä nestekaasulaitosten tarkastustoiminnan osaajia arvioimaan tarkastuslaitosten teknistä toimintaa sisältäen myös tarkastustoiminnan seuraamista käytännössä. Asiantuntijalta toivomme alan ajankohtaisten vaatimusten ja säädösten tuntemusta, työkokemusta alalta sekä sopivaa korkeakoulututkintoa.

  • Sähkölaitteistojen tarkastusten osaajaa tarkastuslaitosten teknisen toiminnan arviointeihin ja kenttäseurantoihin. Asiantuntijalta toivomme alan ajankohtaisten vaatimusten ja säädösten tuntemusta, työkokemusta alalta sekä sopivaa korkeakoulututkintoa.


Mikäli olet kiinnostunut arvioijan tehtävistä ja haluat enemmän tietoa yksityiskohdista, ota meihin yhteyttä (akkreditointi@finas.fi).

​​

Asiantuntija; Arvioija; tekninen arvioija