Hae akkreditointia


Akkreditointia haetaan toimittamalla FINASiin kirjallinen hakemus, jossa esitetään hakijaa koskevat tiedot sekä kuvaus arvioitavasta toiminnasta eli haettava pätevyysalue.

Hakemuslomakkeet ja tiedot hakemuksen mukana toimitettavista liitteistä löytyvät täältä.

Hakemuksella hakija sitoutuu antamaan FINASin käyttöön pyydetyt, pätevyyden arviointimenettelyssä tarvittavat tiedot ja hyväksyy FINASin määrittelemät arviointitoimenpiteet.

FINAS katselmoi hakemukset ja selvittää hakijan tarpeet sekä yhdessä hakijan kanssa hakemukseen mahdollisesti liittyvät lakisääteiset ja muut vaatimukset, jotka hakemuksen käsittelyssä tulee ottaa huomioon. FINAS on yhteydessä asiakkaaseen hakemuksen saapuessa ja käsittelyn edetessä.

Eri asiakasryhmille sovellettavat akkreditointivaatimukset on esitetty päätöksessä FINAS P1, ja niitä täydentävät oppaat FINAS Tiedote 10:ssä.

Akkreditointiprosessin kulku ja tavoiteaika on kuvattu täällä.

 

 

akkreditointi; arviointi; hakemus