Sisäänkirjautuminen

Hae akkreditointia

​​​​​​​​​

Akkreditointia​ haetaan toimittamalla FINASiin kirjallinen hakemus, jossa esitetään hakijaa koskeva​t tiedot sekä kuvaus a​rvioitavasta toiminnasta eli haettava pätevyysalue.

Hakemuslomakkeet ja tiedot hakemuksen mukana toimitettavista liitteistä löytyvät hakemuslomakkeet-sivulta.

Hakemuksella hakija sitoutuu antamaan FINASin käyttöön pyydetyt, pätevyyden arviointimenettelyssä tarvittavat tiedot ja hyväksyy FINASin määrittelemät arviointitoimenpiteet.

FINAS katselmoi hakemukset ja selvittää hakijan tarpeet sekä yhdessä hakijan kanssa hakemukseen mahdollisesti liittyvät lakisääteiset ja muut vaatimukset, jotka hakemuksen käsittelyssä tulee ottaa huomioon. FINAS on yhteydessä asiakkaaseen hakemuksen saapuessa ja käsittelyn edetessä.

Eri asiakasryhmille sovellettavat akkreditoi​ntivaatimukset on esitetty päätöksessä FINAS P1 (pdf), ja niitä täydentävät oppaat akkreditointialueiden esittelysivuilla.

Akkreditointiprosessin kulku ja tavoiteaika on kuvattu akkreditointiprosessi- sivulla.

 ​​

 

akkreditointi; arviointi; hakemus