Kliiniset laboratoriot

​​
Kliiniset laboratoriot tuottavat laboratoriopalveluja sekä julkisen että yksityisen sektorin terveydenhuollon toimijoille kuten sairaaloille, terveyskeskuksille, lääkäriasemille ja hoitolaitoksille. Akkreditoinnin piirissä olevia laboratoriolääketieteen erikoisaloja ovat kliininen kemia, hematologia, kliininen mikrobiologia, genetiikka, patologia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede sekä kliininen neurofysiologia.

Akkreditointi on vapaaehtoista terveydenhuollon sektorilla. Laboratoriot ovat halunneet osoittaa asiakkailleen akkreditoinnin kautta pätevyytensä tuottaa luotettavia laboratoriopalveluja. Kaikki suuret julkisen ja yksityisen sektorin kliiniset laboratoriot ovat akkreditoinnin piirissä tuottaen pääosan kliinisistä laboratoriopalveluista Suomessa.

Kliinisten laboratorioiden akkreditointivaatimus on kliinisille laboratorioille suunnattu standardi SFS-EN ISO 15189:2013 ja/tai testauslaboratorioiden yleinen standardi SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Standardi SFS-EN ISO 15189 on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2003 ja kliiniset laboratoriot ovat sen jälkeen asteittain siirtyneet kyseisen standardin käyttöön standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 sijaan. 

Akkreditoidun kliinisen laboratorion laadunhallintajärjestelmä vastaa standardin ISO 9001 mukaiselle laadunhallintajärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Vastaavuus on tuotu esille kansainvälisten alan organisaatioiden ISO, ILAC ja IAF yhteisessä julkilausu​massa.

Akkreditoitujen kliinisten laboratorioiden käytössä on FINAS-akkreditointitunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa TXXX.

FINAS on perustanut vuonna 2013 kliinisen analytiikan teknisen tukiryhmän edistämään FINASin ja kliinisten laboratorioiden asiantuntijoiden välistä tiedonvälitystä sekä tukemaan arviointien kehittämistä. Tukiryhmän toiminta on avointa ja tietoa toiminnasta on saatavilla täältä.

 

 


 

analytiikka; akkreditointivaatimus; laboratorio