Logga in

Testningslaboratorier

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ackreditering av ett testningslaboratorium visar att laboratoriet producerar pålitliga resultat med testningsmetoder som ingår i dess ackrediterade kompetensområde. De ackrediterade testningslaboratorierna är laboratorier inom industrin, servicelaboratorier eller offentliga forskningslaboratorier. Exempel på laboratoriernas verksamhetsområden är livsmedel, dricksvatten, vatten- och jordprov från miljön, utsläppsmätningar samt material- och produkttestning.

Testningslaboratorierna använder ackreditering för att påvisa sin kompetens för kunderna. I flera anbudsförfaranden både i Finland och internationellt förutsätts att laboratoriet påvisar sin kompetens genom ackreditering. Flera myndigheter utnyttjar ackreditering av laboratorier när de godkänner organ för myndighetsuppdrag. I sådana fall har kompetenskraven fastställts i lagstiftningen.

Verksamhetssystemet för ett ackrediterat testningslaboratorium motsvarar de krav som ställs på ett verksamhetssystem enligt standarden ISO 9001. Motsvarigheten har fastställts i ett gemensamt uttalande (ladda ner ​​pdf) av de internationella organisationerna i branschen ISO, ILAC och IAF.

Samarbete

Vid ackreditering av testningsverksamhet bedrivs nära samarbete med myndigheter inom olika områden i fråga om utveckling av verksamheten och utbyte av information. Exempel på dessa är testning av byggprodukter enligt EU:s produktlagstiftning (miljöministeriet) och testning i anslutning till fordon, trafik och järnvägar (Traficom).

För myndighetssamarbetet inom vatten-, livsmedels- och foderanalyser samt undersökning av boendehälsa har en teknisk stödgrupp, VERA, grundats. 

Ackreditering av testningslaboratorier utförs även i samarbete med internationella program på olika sektorer. Samarbete bedrivs exempelvis vid utvärdering av dopinglaboratorier med WADA och vid läkemedelstestning med EDQM.

Krav och guider (uppdaterad 27.2.2023)

Testningslaboratorier har endera av följande standarder som ackrediteringskrav: ​

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset
(på finska och engelska, publicerad i oktober 2017)

SFS-EN ISO 15189:2012 Medical laboratories - Requirements for quality and competence

Kravdokument i anslutning till verksamhet av testlaboratorier

​​Vägledande dokument i anslutning till verksamhet av testlaboratorier

Nedan finns exempel på vägledande dokument för testningslaboratorier. Listan omfattar inte nödvändigtvis alla vägledande dokument för ackrediterad verksamhet. Guider i anslutning till testningsverksamhet publiceras dessutom av Eurachem och Eurolab​ på sina webbplatser. 


​​FINAS infobrev


Ackrediteringsmärket​

Ackrediterade organ kan använda ett individualiserat FINAS-ackrediteringsmärke som består av FINAS-logotypen, det ackrediterade organets ackrediteringsnummer samt ackrediteringskravet. FINAS-ackrediteringsmärket används när det ackrediterade organet hänvisar till ackrediteringen till exempel i sina rapporter.

Ackrediterade testningslaboratorier använder en FINAS-ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsmärke är av formen TXXX.

TXXX
 

testningslaboratorium; ackreditering; ackrediteringsmärke; Ackrediteringskravet

 Blanketter