Sisäänkirjautuminen

Akkreditointi

​​​​Akkreditointi eli pätevyyden toteaminen on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta​​.

Akkreditointipäätöstä edeltävässä arviointiprosessissa osoitetaan, että toimija täyttää akkreditointivaatimuksena olevassa standardissa kuvatut vaatimukset esitetyllä pätevyysalueella. Tulosten oikeellisuus ja vertailukelpoisuus on voitava osoittaa.

FINASin toimintaperiaatteita

  • asiakkaiden tasapuolinen ja yhdenmukainen kohtelu
  • puolueeton ja riippumaton toiminta
  • asiakastietojen luottamuksellinen käsittely prosessin joka vaiheessa
  • toiminnan avoimuusperiaatteen mukaisesti akkreditointipäätökset ovat julkisia ja tietoja asiakkaiden pätevyysalueista ylläpidetään verkkosivuillamme.

Akkreditointitoiminnassa noudatetaan maailmanlaajuisesti yhtenäisiä toimintatapoja ja vaatimuksia. Toimintamme on todettu kansainvälisissä arvioinneissa tasavertaiseksi muiden maiden akkreditointitoiminnan kanssa. Tämä mahdollistaa Suomessa akkreditoitujen toimijoiden antamien todistusten ja tulosten hyväksyttävyyden maailmanlaajuisesti. Lue lisää aiheesta​ verkkosivuillamme.

 

 

pätevyys; akkreditointi

 Akkreditoinnista

Akkreditointi viestii asiakkaille toiminnan pätevyydestä, uskottavuudesta ja luotettavuudesta
Akkreditointi voi helpottaa markkinoille pääsemistä
Akkreditoinnilla voidaan täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset pätevyyden osoitukselle, jolloin toiminta kyseisellä alueella mahdollistuu
Akkreditoinnilla edistetään Euroopan sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla, että akkreditoidun toimijan tuottamien palvelujen laatuun voidaan luottaa kansainvälisesti
Kuluttajat voivat luottaa akkreditoidun toimijan tuottaman palvelun laatuun