Sisäänkirjautuminen

Akkreditoinnin peruuttaminen


Asiakas voi luopua akkreditoinnista ilmoittamalla asiasta kirjallisesti FINASille.

Mikäli arvioinnin tuloksena todetaan, että akkreditoinnin edellytykset eivät täyty, FINAS ilmoittaa kirjallisesti asiakkaalle käynnistävänsä akkreditoinnin peruuttamisprosessin. Tällöin asiakasta pyydetään esittämään korjaavat toimenpiteet määräajan kuluessa. Mikäli korjauksia ei tehdä määräajan kuluessa tai korjaavat toimenpiteet ovat riittämättömiä, akkreditoinnin pätevyysaluetta supistetaan tai akkreditointi peruutetaan määräajaksi. Todistusten ja selosteiden antaminen akkreditoituna ei ole sallittua tilapäisen peruutuksen aikana tai poistetulla pätevyysalueella. Akkreditointi peruutetaan kokonaan, jos tilapäisen peruutuksen jälkeen arvioidaan, että akkreditointivaatimukset eivät edelleenkään täyty.

Akkreditointi voidaan peruuttaa kokonaan, jos akkreditointivaatimuksia tai akkreditointipäätöksessä esitettyjä akkreditoinnin ehtoja laiminlyödään tai jos korjauksia ei kehotuksesta huolimatta tehdä.​

 

 

akkreditointivaatimus; peruuttaminen; määräaikaisarviointi; arviointi