Sisäänkirjautuminen

Akkreditointiin viittaaminen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Akkreditoinnin myöntämisen yhteydessä asiakas saa käyttöönsä akkreditointitunnuksen. Tunnuksen käyttö akkreditoidun toiminnan tuloksena syntyvissä raporteissa ja todistuksissa osoittaa tulosten pätevyyttä. Tunnuksen käyttö on vapaaehtoista, mutta jos tulosten yhteydessä ei ole akkreditointitunnusta tai muuta yksiselitteistä viittausta akkreditointiin, akkreditoinnin avulla osoitettuun​ pätevyyteen ei voida vedota. Asiakas voi hyödyntää akkreditointia myös muussa viestinnässään. Akkreditointiin viittaamisten säännöt on julkaistu vaatimusasiakirjassa FINAS V1 (​pdf).

FINASin akkreditoimat asiakkaat voivat kertoa toimintansa kuulumisesta kansainvälisten sopimusten piiriin käyttämällä IAF MLA- ja ILAC MRA -sopimuksiin liittyviä kansainvälisiä akkreditointitunnuksia. Kansainvälisten akkreditointitunnusten käyttö on ohjeistettu vaatimusasiakirjassa FINAS V1.

pätevyys; akkreditointi; akkreditointitunnus; V1