Oikaisuvaatimukset, valitukset ja asiakaspalaute


FINAS sitoutuu käsittelemään toimintaansa kohdistuvat oikaisuvaatimukset ja valitukset viivytyksettä, riippumattomasti ja puolueettomasti.

FINASin akkreditointia koskevasta päätöksestä tai arviointilausunnosta on oikeus tehdä oikaisuvaatimus hallintomenettelyä käyttäen. Oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevat ohjeet ovat akkreditointipäätöksen liitteenä sekä saatavissa FINASista.

FINAS toivoo saavansa palautetta toiminnastaan. Asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta arviointiprosessin toteutuksesta, arviointiryhmän toiminnasta, arvioinnin raportoinnista ja muista FINASin toimintaan liittyvistä asioista. Palautetta voi antaa vapaamuotoisesti kirjallisesti tai suullisesti (sähköpostitse palautteet osoitteeseen akkreditointi (at) finas.fi). Kaikki asiakaspalautteet huomioidaan FINASin toiminnan kehittämisessä.

 

valitus; oikaisuvaatimus; palaute