Sisäänkirjautuminen

Päätöksiin ja arviointilausuntoihin liittyvät korjauspyynnöt ja päätöksiin liittyvät valitukset sekä toimintaan ja arviointiprosessiin liittyvät palautteet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
FINAS-akkreditointipalvelu sitoutuu käsittelemään toimintaansa kohdistuvat korjauspyynnöt ja valitukset viivytyksettä, riippumattomasti ja puolueettomasti.

Jos päätöksen tai arviointilausunnon saaja toteaa, että FINASin akkreditointia koskevassa päätöksessä tai arviointilausunnossa tai niiden liitteissä on korjausta vaativa asia- tai kirjoitusvirhe, siitä tulee ilmoittaa FINASille (akkreditointi (at) finas.fi). FINAS käsittelee päätöstä tai arviointilausuntoa koskevan korjauspyynnön ja antaa tarvittaessa korjatun päätöksen/arviointilausunnon.

FINASin akkreditointia koskevaan päätökseen on oikeus hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valituksen tekemistä koskevat ohjeet ovat akkreditointipäätöksen liitteenä sekä saatavissa FINASista.

Asiakkaalla on mahdollisuus aina antaa palautetta arviointiprosessin toteutuksesta, arviointiryhmän toiminnasta, arvioinnin raportoinnista ja muista FINASin toimintaan liittyvistä asioista. Palautetta voi antaa vapaamuotoisesti kirjallisesti (sähköpostitse palautteet osoitteeseen akkreditointi (at) finas.fi), suullisesti tai FINASin palautelomakkeella​. Asiakaspalautteet huomioidaan FINASin toiminnan kehittämisessä.​


 

​​ 

valitus; oikaisuvaatimus; palaute

 Lisätietoja