Sign In

Toiminnan ohjaus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Akkreditointiasiain valtuuskunta

FINASin toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön nimittämä akkreditointiasiain valtuuskunta. Valtuuskunnassa on 5-7 akkreditointitoimintaa tuntevaa jäsentä sekä ministeriön edustaja. Valtuuskunnan tehtävänä on päättää toimintalinjoista, asettaa toiminnan tavoitteet ja seurata niiden toteutumista ja valvoa taloutta.

Neuvottelukunta ja VANK P

Akkreditointielimen toimintaan ja sen riippumattomuuteen ja tasapuolisuuteen ottaa kantaa Vaatimustenmukaisuuden arviointiasioita käsittelevä neuvottelukunta, ja sen pätevyyden toteamistoimen jaosto eli VANK P -jaosto. Jaoston jäsenet edustavat FINASin asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Valtioneuvosto nimittää neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

neuvottelukunta; valtuuskunta