Sign In

Toiminnan ohjaus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Akkreditointiasiain valtuuskunta

FINASin toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön nimittämä akkreditointiasiain valtuuskunta. Valtuuskunnassa on 5-7 akkreditointitoimintaa tuntevaa jäsentä sekä ministeriön edustaja. Valtuuskunnan tehtävänä on päättää toimintalinjoista, asettaa toiminnan tavoitteet ja seurata niiden toteutumista ja valvoa taloutta. ​

valtuuskunta