Sisäänkirjautuminen

Mittausepävarmuus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Jokaiseen mitattavaan tulokseen liittyy mittausepävarmuus. Jotta tuloksista olisi hyötyä, tarvitaan luotettavuutta riittävällä mittausepävarmuuden tasolla, joka on myös huomioitu tulosten raportoinnissa. 

Mittaustulokseen vaikuttaa aina useita tekijöitä, joita ei koskaan voi tuntea täysin tarkkaan. Näin ollen kaikki mittaustulokset sisältävät tietyn epävarmuuden eli vaihteluvälin, joka kuvaa mittaustuloksen oletettua vaihtelua.

Mittausepävarmuutta tarvitaan tulosten luotettavuuden arviointiin, tulosten vertailuun, vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen, menetelmien keskinäiseen arviointiin ja jäljitettävyyden aikaansaamiseen.

Mittausepävarmuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, arvioiminen ja mahdollisuuksien mukaan laskeminen auttaa ymmärtämään tulokseen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutusmekanismeja. Tieto mittausepävarmuudesta antaa pohjan kehittää mittauksia todellisen tarpeen tasolle.

 

luotettavuus; mittaustulos; mittausepävarmuus