Ilmoitetut laitokset

 

Ilmoitetut laitokset ovat arviointilaitoksia, jotka on nimetty hoitamaan EU:n säädöksiin perustuvia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä. Ilmoitetun laitoksen pätevyys osoitetaan ensisijaisesti akkreditoinnilla. Laitosten toiminnan koordinointi on loppuvuodesta 2016 siirtynyt Työ- ja elinkeinoministeriöstä nimeämisestä vastaaville viranomaisille. Ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja nimeävästä viranomaisesta on säädetty laissa. Nimeävä viranomainen vastaa ilmoitettujen laitosten tietojen viemisestä Euroopan komission ylläpitämään NANDO tietojärjestelmään.

Ilmoitettu laitos suorittaa yhden tai useamman osan vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Vaatimuksenmukaisuuden arviointimenetelmät on jaettu moduuleihin, joiden tekniset menetelmät eroavat toisistaan. Akkreditointi määräytyy laitoksen toiminnan kattamien moduulien perusteella. Moduuleille on myös määritelty ns. ensisijaiset standardit EA:n velvoittavassa oppaassa EA-2/17, joiden mukaan akkreditointia haetaan. Tämän mukaisesti ilmoitettu laitos voi olla akkreditoitu testauslaboratorio, tarkastuslaitos tai sertifiointiorganisaatio.

Arvioinneissa huomioidaan myös ilmoitettujen laitosten horisontaalinen laki 278/2016 sekä kansallinen sektorilaki.

Ilmoitettu laitos; arviointilaitos; akkreditointivaatimus; arviointi