Biopankit

​​Biopankkitoiminnalla tarkoitetaan biologisen materiaalin ja siihen liittyvän tiedon keräystä ja varastointia. Biopankkitoimintaan voi liittyä myös testausta. Tutkijat voivat hyödyntää biopankkinäytteitä ja kerättyä tietoa erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Biologinen materiaali voi olla ihmis-, eläin- tai kasviperäistä orgaanista materiaalia. Biologinen materiaali voi olla myös mikro-organismeja tai monisoluisia organismeja, jotka eivät ole eläimiin tai kasveihin lukeutuvia (esim. merilevä, sienet).

Ihmisperäisten näytteiden biopankkitoiminnassa keskeisessä roolissa on kerätyn ja varastoidun tiedon luottamuksellisuus. Näytteitä antavilta henkilöiltä pyydetään näytteiden ja tiedon keräämiseen suostumus.

Biopankkitoiminnan akkreditoinnilla varmistetaan biopankkien pätevyys, puolueettomuus ja johdonmukainen toiminta, joka varmistaa biologisen materiaalin ja siihen liittyvän tiedon jäljitettävyyden ja laadukkaan käsittelyn.

Biopankkitoiminnan akkreditointiprosessia on valmisteltu FINASissa ja akkreditointivalmius odotetaan olevan vuoden 2021 aikana. Etenemisestä tullaan tiedottamaan verkkosivuilla FINASin ajankohtaista osiossa.​

Vaatimukset ja oppaat (päivitetty 16.12.2020)

Biopankkien akkreditointivaatimuksena on:

SFS-EN ISO 20387:2020 Biotekniikka. Biopankkitoiminta. Biopankkitoimintaa koskevat yleiset vaatimuksetakkreditointi; biopankit; akkreditointitunnus; akkreditointivaatimus; toimielin