Sisäänkirjautuminen

Julkaisut ja akkreditointia tukevat oppaat

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Akkreditointia hakevien ja akkreditoitujen organisaatioiden tulee täyttää akkreditointivaatimusstandardien vaatimukset. Lisäksi organisaatioiden on huomioitava kaikki niiden toimintaan oleellisesti liittyvät FINASin julkaisemat ja kansainvälisten järjestöjen EA, ILAC ja IAF julkaisemat oppaat, ohjeet ja periaatteet. Organisaatioiden tulee täyttää velvoittavien oppaiden vaatimukset. Toiminnan ylläpidossa ja kehittämisessä voi hyödyntää erilaisten sidosryhmien oppaita. Tällä sivulla on tietoa akkreditoinnin vaatimuksista ja vaatimuksia tukevista oppaista, jotka koskevat kaikkia akkreditointialueita.

Akkreditointivaatimukset

Organisaation on ennen akkreditointia osoitettava, että se täyttää vaatimukset, jotka on kuvattu ns. vaatimustenmukaisuuden toimintojen standardissa tai muussa normatiivisessa asiakirjassa. Kullekin vaatimustenmukaisuuden toiminnalle FINAS on vahvistanut käytettävän standardin tai normatiivisen asiakirjan. Akkreditointi merkitsee organisaatiolle velvollisuutta jatkuvasti täyttää sitä koskevat akkreditointivaatimukset mukaan lukien akkreditointiin viittaamiseen liittyvät vaatimukset. FINASin asiakkaiden tulee noudattaa myös FINASin ehtoja.

Velvoittavat oppaat​

Kunkin akkreditointialueen velvoittavat oppaat löytyvät akkreditointialueiden esittelysivuilta (valikosta Akkreditointi -> Akkreditointialueet).

EA:n oppaat 2/13 ja 2/15 kuvaavat vaatimuksia tilanteissa, joissa toimijalla on toimipaikkoja ulkomailla ja joissa toimijalla on mukautuva pätevyysalue.

Ohjaavat oppaat

Kunkin akkreditointialueen esittelysivulla on esimerkkejä akkreditointialueen ohjaavista oppaista. Erilaisiin ohjaaviin oppaisiin voi tutustua EA:n, ILACin ja IAF:n julkaisusivuilla. EA ylläpitää myös listaa akkreditoinnin oppaista verkkosivuillaan. Lisäksi oppaita ja ohjaavia dokumentteja julkaisevat mm. Metrologian neuvottelukunta, Eurachem, Euralab ja Euramet.

Tiedotteet

FINASin tiedotteissa on kerrottu tarkemmin akkreditointiprosessista ja luottamuksellisen toiminnan periaatteista.

Arviointiperiaatteet

FINAS-akkreditointipalvelun julkaisemien arviointiperiaatteiden tarkoituksena on selventää akkreditointivaatimusten soveltamista käytännössä. Arviointiperiaatteet on laadittu VAN​K-P:n toimesta yhdessä kansallisten asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Laatimisessa on huomioitu kansainvälisissä akkreditointielinten yhteistyöjärjestöissä (EA, ILAC ja IAF) sovitut periaatteet.​

Muut julkaisut

 


julkaisut