Julkaisut ja akkreditointia tukevat oppaat

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Akkreditointia hakevien ja akkreditoitujen organisaatioiden tulee täyttää akkreditointivaatimusstandardien vaatimukset. Lisäksi organisaation tulee huomioida toiminnassaan kaikki toimintaan oleellisesti liittyvät FINASin julkaisemat ja kansainvälisten järjestöjen EA, ILAC ja IAF julkaisemat oppaat, ohjeet ja periaatteet. Organisaation tulee täyttää edellä mainituista julkaisuista velvoittaviksi oppaiksi määriteltyjen oppaiden vaatimukset. Lisäksi toiminnan ylläpidossa ja kehittämisessä voi hyödyntää erilaisten sidosryhmien oppaita. Tällä sivulla on esitetty tietoa akkreditoinnin vaatimuksista ja niitä tukevista kaikkia akkreditointialueita koskevista oppaista.

Akkreditointivaatimukset

Organisaation on ennen akkreditointia osoitettava, että se täyttää vaatimukset, jotka on kuvattu ns. vaatimustenmukaisuuden toimintojen standardissa (tai muussa normatiivisessa asiakirjassa). Kullekin vaatimustenmukaisuuden toiminnalle FINAS on vahvistanut käytettävän standardin (tai normatiivisen asiakirjan). Akkreditointi merkitsee organisaatiolle velvollisuutta jatkuvasti täyttää sitä koskevat akkreditointivaatimukset mukaan lukien akkreditointiin viittaamiseen liittyvät vaatimukset. FINASin asiakkaiden tulee noudattaa myös FINASin ehtoja.

Velvoittavat oppaat

Kunkin akkreditointialueen velvoittavat oppaat löytyvät akkreditointialueiden esittelysivuilta. (Valikosta Akkreditointi -> Akkreditointialueet)

EA:n oppaat 2/13 ja 2/15 kuvaavat vaatimuksia tilanteissa, joissa toimijalla on toimipaikkoja ulkomailla ja joissa toimijalla on mukautuva pätevyysalue

Ohjaavat oppaat

Kunkin akkreditointialueen esittelysivulla on esimerkkejä akkreditointialueen ohjaavista oppaista. Erilaisiin ohjaaviin oppaisiin voi tutustua EA:n, ILAC:n ja IAF:n julkaisusivulla. EA ylläpitää listaa akkreditoinnin oppaista (INF- 01 List of EA Publications and International Documents). Lisäksi oppaita ja ohjaavia dokumentteja julkaisevat mm. Metrologian neuvottelukunta, Eurachem, Euralab ja Euramet.

Tiedotteet

FINASin tiedotteissa on kerrottu tarkemmin akkreditointiprosessista ja luottamuksellisen toiminnan periaatteista.

Arviointiperiaatteet

FINAS-akkreditointipalvelun julkaisemien arviointiperiaatteiden tarkoituksena on selventää akkreditointivaatimusten soveltamista käytännössä. Arviointiperiaatteet on laadittu VANK-P:n (Vaatimustenmukaisuuden arviointiasioita käsittelevä neuvottelukunta, pätevyyden toteamistoimen jaosto) toimesta yhdessä kansallisten asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Laatimisessa on huomioitu kansainvälisissä akkreditointielinten yhteistyöjärjestöissä (EA, ILAC ja IAF) sovitut periaatteet.

Arviointiperiaatteiden A1 - A13 päivitys on parhaillaan menossa (04/2020)

Muut julkaisut

 


julkaisut