Sisäänkirjautuminen

Koulutukset

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FINAS-akkreditointipalvelu järjestää koulutusta teknisen arvioijan tehtävästä kiinnostuneille sekä täydennyskoulutusta henkilöille, jotka toimivat jo teknisinä arvioijina. Lisäksi FINASin asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille järjestetään koulutusta arvioinniss​​a käytettävistä standardeista sekä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

FINAS toteuttaa koulutuksia huomioiden FINASin riippumattoman aseman. FINAS ei voi antaa sellaista kohdennettua koulutusta yrityksille tai yhteisöille, joka liittyy johtamisjärjestelmän, menetelmäohjeiden tai pätevyyden kehittämiseen tai näiden menettelyiden käyttöönottoon. Koulutustarjonta keskittyy akkreditoinnin yleisiin periaatteisiin ja koulutuksissa käydään läpi vaatimusstandardien vaatimuksia. Koulutusten sisällön suunnittelussa hyödynnetään kansainvälisten akkreditointiorganisaatioiden yhteistyöjärjestöjen (EA, ILAC ja IAF) yleisiä linjauksia ja oppaita. Koulutukset ovat kaikille avoimia eikä koulutuksissa anneta yksityiskohtaisia ohjeita tai neuvoja vaatimusten toteuttamiseen. FINASin henkilöstö voi osallistua kouluttajina järjestöjen ajankohtaispäiville tai erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Tällaisten tilaisuuksien tulee kuitenkin olla avoimia ja toiminnan tulee olla läpinäkyvää. Eri koulutustilaisuuksiin osallistumalla FINAS täyttää velvoitettaan akkreditoinnista tiedottamisesta. FINASista osallistutaan tilaisuuksiin resurssien niin salliessa.

 Tekniseksi ​arvioijaksi ​

  • ​Asiantuntijasta arvioijaksi –koulutus,  5-7.11.2024​, Lue lisää​

 Akkreditoinnin standardit tutuiksi 

  • ​ISO/IEC 17020 standardikurssi 15.1.2024 (ainoastaan Teams-etäyhteys), Lue lisää
  • ​​ISO/IEC 17025 standardikurssi 16.1.2024 (ainoastaan Teams-etäyhteys), Lue lisää ​​

Seminaarit ja muu koulutus ​

  • ​​Akkreditointi viranomaiskäyttöön 2025, Lue lisää
  • Kalibrointien jäljitettävyys - perusta mittausten luotettavuudelle 19.12.2024, Lue lisää​​
koulutukset; seminaari; koulutus