Koulutukset

 

​​​​​​​​​​​FINAS-akkreditointipalvelu järjestää koulutusta teknisen arvioijan tehtävästä kiinnostuneille sekä täydennyskoulutusta henkilöille, jotka jo toimivat teknisinä arvioijina. Lisäksi järjestetään FINASin asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille koulutusta arvioinnissa käytettävistä standardeista sekä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

FINAS toteuttaa koulutuksia huomioiden FINASin riippumattoman aseman. FINAS ei voi antaa sellaista kohdennettua koulutusta yrityksille tai yhteisöille, joka liittyy johtamisjärjestelmän, menetelmäohjeiden tai pätevyyden kehittämiseen tai näiden menettelyiden käyttöönottoon. Koulutustarjonta keskittyy akkreditoinnin yleisiin periaatteisiin ja koulutuksissa käydään läpi vaatimusstandardien vaatimuksia. Koulutusten sisällön suunnittelussa hyödynnetään kansainvälisten akkreditointiorganisaatioiden yhteistyöjärjestöjen (EA, ILAC ja IAF) yleisiä linjauksia ja oppaita. Koulutukset ovat kaikille avoimia eikä koulutuksissa anneta yksityiskohtaisia ohjeita tai neuvoja vaatimusten toteuttamiseen. FINASin henkilöstö voi osallistua kouluttajina järjestöjen ajankohtaispäiville tai erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Tällaisten tilaisuuksien tulee kuitenkin olla avoimia ja toiminnan tulee olla läpinäkyvää. Eri koulutustilaisuuksiin osallistumalla FINAS täyttää velvoitettaan akkreditoinnista tiedottamisesta. FINASista osallistutaan tilaisuuksiin resurssien niin salliessa.

 

 Tekniseksi arvioijaksi 

  • ​Asiantuntijasta arvioijaksi –koulutus,  7.-9.11.2023​, Lue lisää

  

 Akkreditoinnin standardit tutuiksi 

  • ​ISO/IEC 17020 standardikurssi, xx.xx.. Lue lisää 
  • ​ISO-15189 standardikurssi xx.xx. Lue lisää  

  • ​​ISO/IEC 17025 standardikurssi  17.1.2023  Lue lisää ​

 ​
Standardin ISO 15189 uusi versio - keskeiset muutokset

  • Laboratoriot 19.9. tai 14.11.2023 Lue lisää  

  • Täydennyskoulutus teknisille arvioijille 26.9. tai 15.11.2023 Lue lisää  ​


Seminaarit ja muu koulutus ​

  • ​​Akkreditointi viranomaiskäyttöön,  seuraavan kerran v. 2023
  • Kalibrointien jäljitettävyys - perusta mittausten luotettavuudelle, x.xx.xxxx Lue lisää


FINAS-päivä 

  • ​8.6.​2023, Sokos hotelli Tripla Pasila

​​

​ 


koulutukset; seminaari; koulutus