Koulutukset

 

​​​FINAS-akkreditointipalvelu järjestää koulutusta teknisen arvioijan tehtävästä kiinnostuneille sekä täydennyskoulutusta henkilöille, jotka jo toimivat teknisinä arvioijina. Lisäksi järjestetään FINASin asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille koulutusta arvioinnissa käytettävistä standardeista sekä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

FINAS toteuttaa koulutuksia huomioiden FINASin riippumattoman aseman. FINAS ei voi antaa sellaista kohdennettua koulutusta yrityksille tai yhteisöille, joka liittyy johtamisjärjestelmän, menetelmäohjeiden tai pätevyyden kehittämiseen tai näiden menettelyiden käyttöönottoon. Koulutustarjonta keskittyy akkreditoinnin yleisiin periaatteisiin ja koulutuksissa käydään läpi vaatimusstandardien vaatimuksia. Koulutusten sisällön suunnittelussa hyödynnetään kansainvälisten akkreditointiorganisaatioiden yhteistyöjärjestöjen (EA, ILAC ja IAF) yleisiä linjauksia ja oppaita. Koulutukset ovat kaikille avoimia eikä koulutuksissa anneta yksityiskohtaisia ohjeita tai neuvoja vaatimusten toteuttamiseen. FINASin henkilöstö voi osallistua kouluttajina järjestöjen ajankohtaispäiville tai erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Tällaisten tilaisuuksien tulee kuitenkin olla avoimia ja toiminnan tulee olla läpinäkyvää. Eri koulutustilaisuuksiin osallistumalla FINAS täyttää velvoitettaan akkreditoinnista tiedottamisesta. FINASista osallistutaan tilaisuuksiin resurssien niin salliessa.

 

 Tekniseksi arvioijaksi 

  • Asiantuntijasta arvioijaksi –koulutus,  2.-4.11.2021Lue lisää 
  • Asiantuntijasta sertifiointitoiminnan arvioijaksi -koulutus​, 11.11.2021 Lue lisää 


   Akkreditoinnin standardit tutuiksi 

 

Seminaarit ja muu koulutus ​

  • ​​Akkreditointi viranomaiskäyttöön,  15.12.2021, Lue lisää
  • Kalibrointien jäljitettävyys - perusta mittausten luotettavuudelle, 16.12.2021, Lue lisää

 

FINAS-päivä 

​​

​ 

koulutukset; seminaari; koulutus