Sisäänkirjautuminen

Tekniseksi arvioijaksi

​​​​​​ ​​​​​​​​​​​

Asiantuntijasta arvioijaksi -koulutus, syksy 2024

Aika:               5.-7.11.2024

Paikka:         Opastinsilta 12, Pasilan virastokeskus, Helsinki. Kokoustila Aurinko

Hinta:           1350,00 euroa  (+ alv)

Kurssin kuvaus

Asiantuntijasta arvioijaksi-kurssi käsittelee laboratorioita koskevaa standardia SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, lääketieteellisiä laboratorioita koskevaa standardia SFS-EN ISO 15189 sekä tarkastuslaitoksia koskevaa standardia SFS-EN ISO/IEC 17020. Kolmipäiväisen arvioijakurssin tavoitteena on perehdyttää asiantuntija laboratorioiden- tai tarkastuslaitosten arvioijaksi. 

Kurssin aikana perehdytään testaus- ja kalibrointilaboratorioiden, lääketieteellisten laboratorioiden ja tarkastuslaitosten pätevyyden arviointia koskeviin akkreditointivaatimuksiin. Kurssilla käydään läpi akkreditointiprosessin vaiheet ja arviointeihin liittyvät käytännöt. Kurssin aikana tutustutaan teknisen arvioijan tehtäviin käytännönläheisten harjoitus- ja ryhmätöiden kautta, ja harjoitellaan toimimista arvioijana. Kurssi antaa teoreettisen näkemyksen arvioijan työn sisällöstä ja valmiuksia arviointitehtäviin. Arvioijaksi ryhtyville järjestetään kurssin jälkeen henkilökohtainen arviointiharjoittelu.

Kurssin kohderyhmää on erityisesti henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan FINASin teknisinä arvioijina kurssilla käytettävien standardien alueella. Arvioijakurssi soveltuu kuitenkin myös yritysten testaus-, kalibrointi-, ja tarkastustoiminnasta vastaaville henkilöille ja laatupäälliköille, jotka haluavat saada lisätietoa akkreditointivaatimuksista ja FINASin arviointiprosessin sisällöstä.

Osallistujilla on tarpeen olla käytettävissään jokin seuraavista standardeista:

  • laboratorioita koskeva SFS-EN ISO/IEC 17025:2017
  • lääketieteellisiä laboratorioita koskeva SFS-EN ISO 15189
  • tarkastuslaitoksia koskeva SFS-EN ISO/IEC 17020

Arviointimenettelyssä FINAS noudattaa standardin ISO/IEC 17011 vaatimuksia. Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

FINAS järjestää tämän arvioijakurssin vuonna 2024 ainoastaan syksyllä. Kurssille mahtuu 20 osallistujaa. Ilmoittautuminen päättyy 7.10.2024. Kurssilaiset valitaan ilmoittautumistietojen ja saatujen perustelujen pohjalta. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään viesti lopullisista valinnoista. Kurssille valittuja pyydetään vahvistamaan osallistumisensa viikon kuluessa. Vahvistuksen jälkeen peruut​taneilta tai saapumatta jääneiltä veloitetaan 50 % kurssin hinnasta.

Linkki ilmoittautumiseen

Linkki ohjelmaan 


Lisätietoja antaa:

Giselle Nick-Mäenpää, giselle.nick-maenpaa(at)​finas.fi

A​​​​siantuntijasta sertifiointitoiminnan arvioijaksi -kurssi

Aika:             2024, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin
Paikka:         Ilmoitetaan myöhemmin
Hinta​:           Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin kuvaus

Asiantuntijasta sertifiointitoiminnan arvioijaksi-kurssi käsittelee sertifiointiorganisaatioita koskevia standardeja SFS-EN ISO/IEC 17021, SFS-EN ISO/IEC 17065, SFS-EN ISOI/IEC 17024. Tämän yksipäiväisen arvioijakurssin tavoitteena on perehdyttää asiantuntija sertifiointitoiminnan arvioijaksi. Kurssin aikana perehdytään sertifiointiorganisaatioiden ja ilmoitettujen laitosten pätevyyden arviointia koskeviin akkreditointivaatimuksiin ja velvoittaviin oppaisin. Kurssilla käydään läpi sertifiointitoiminnan arviointiprosessin vaiheet sekä arviointeihin liittyvät käytännöt, ml. arvioijaryhmän toiminta ja arviointien raportointi toimistoarvioinneissa ja kenttäseurannoissa.

Tämän arvioijakurssin kohderyhmää ovat erityisesti henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan FINASin teknisinä arvioijina sertifiointiorganisaatioiden ja ilmoitettujen laitosten alueella. Arvioijakurssi soveltuu kuitenkin myös yritysten sertifiointi- tai NB-toiminnasta vastaaville henkilöille ja laatupäälliköille, jotka haluavat saada lisätietoa akkreditointivaatimuksista ja FINASin arviointiprosessin sisällöstä.

Osallistujilla on tarpeen olla käytettävissään jokin seuraavista standardeista:

  • järjestelmäsertifiointiorganisaatioita koskeva SFS-EN ISO/IEC 17021
  • tuotesertifiointiorganisaatioita koskeva SFS-EN ISO/IEC 17065
  • henkilösertifiointiorganisaatioita koskeva SFS-EN ISOI/IEC 17024
  • mahdolliset alakohtaiset standardit

Arviointimenettelyssä FINAS noudattaa standardin ISO/IEC 17011 vaatimuksia. Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.

  • ​Ohjelma

FINAS järjestää tämän arvioijakurssin kahden vuoden välein. Kurssin osallistujamäärää ei ole rajattu. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään vahvistus kurssin toteutumisesta viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia. Kurssille osallistujia pyydetään vahvistamaan osallistumisensa viikon kuluessa. Vahvistuksen jälkeen peruuttaneilta tai saapumatta jääneiltä veloitetaan 50 % kurssin hinnasta.

Lisätietoja antaa

Giselle Nick-Mäenpää, giselle.nick-maenpaa(at)finas.fi