Sisäänkirjautuminen

Vertailumittaukset

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Vertailumittauksilla kaksi tai useampi laboratorio tai tarkastuslaitos voi arvioida suorituskykyään ja tulostensa vertailukelpoisuutta vertailemalla samasta näytteestä (samalla tavalla ja samoissa olosuhteissa) saatuja tuloksia.

Laboratorioiden ja tarkastuslaitosten pätevyyden arvioinnissa varmistetaan tulosten luotettavuus, oikeellisuus ja vertailukelpoisuus. Vertailumittausten kautta saatu tieto on keskeinen osa pätevyyden arviointia. Vertailumittausten hyödyntämisestä arvioinneissa on kerrottu FINASin arviointiperiaatteessa A2 (pdf).

Vertailumittauksiin osallistuminen auttaa laboratoriota tai tarkastuslaitosta arvioimaan omaa pätevyyttään ja suorituskykyään, arvioimaan tuloksia pitkällä aikavälillä sekä havainnoimaan poikkeamia tai ongelmia ja sitä kautta kehittämään toimintaansa. Lisäksi vertailuja voidaan käyttää henkilöstön koulutukseen ja perehdytykseen, menetelmien validointiin ja tulosten mittausepävarmuuden arviointiin.

Myös vertailumittausjärjestäjät voivat osoittaa pätevyytensä akkreditoinnilla. Tällöin akkreditointistandardina toimii ISO/IEC 17043. Lähtökohtaisesti FINAS suosittelee osallistumaan akkreditoidun vertailumittausjärjestäjän vertailuihin.

Maailmanlaajuinen vertailumittaustietokanta EP​T​IS tarjoaa tietoa vertailumittausohjelmista ja järjestäjistä. Kalibrointilaboratoriolle suunnattuja vertailuja on kerätty Centre for Intercomparisons -verkkosivuille.

​​​

pätevyys; akkreditointi; tarkastuslaitos; laboratorio; vertailumittaus