Sisäänkirjautuminen

Kemian metrologia ja vertailumateriaalit


Kemian metrologiassa jäljitettävyys pyritään ulottamaan SI-mittayksikköön kuuluvaan ainemäärän määritelmään, mooliin. Kemiallisissa mittauksissa tuloksiin vaikuttavat kuitenkin monet eri tekijät, joista fysikaalisten suureiden osalta voidaan jäljitettävyys osoittaa kunkin suureen mittanormaaliin. Haasteita jäljitettävyyteen tuovat kuitenkin esim. matriisivaikutukset, aika ja pH, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin. Validoinnilla osoitetaan, että haluttu mittausjärjestelmä tuottaa oikeita tuloksia.

Sertifioiduilla vertailumateriaaleilla voidaan yhden tai useamman ominaisarvon osalta osoittaa jäljitettävyys. Näille vertailumateriaaleille annetaan kalibrointitodistusta vastaava todistus eli sertifikaatti mittausepävarmuuksineen. Vertailumateriaaleissa voidaan huomioida myös matriisivaikutukset. Sertifioitujen referenssimateriaalien tuottajat voivat osoittaa pätevyytensä akkreditoinnilla. Akkreditoinnin pohjana toimii SFS-EN ISO 17034:2016.

SI-yksikkö; sertifikaatti; vertailumateriaalit; kemia; metrologia