Sisäänkirjautuminen

Alustava käynti


Uusien hakijoiden arviointiprosessiin kuuluu usein alustava käynti. Alustavan käynnin toteuttamisesta päätetään, kun FINAS on saanut kaikki arviointia varten tarvittavat asiakirjat. Alustavan käynnin tarkoituksena on selvittää hakijan valmius arviointivaatimuksiin nähden sekä sopia arviointiprosessin etenemisestä. Alustavan käynnin tuloksena voi myös olla arviointiprosessin keskeyttäminen, mikäli edellytyksiä arvioinnin jatkamiseen ei ole.

Alustavasta käynnistä laaditaan lyhyt yhteenveto, jossa kuvataan alustavalla käynnillä todetut asiat. Käynnin tarkoituksena ei ole opastaa asiakasta akkreditointivaatimusten täyttämisessä.

Alustavan käynnin lisäksi tai sen sijaan voidaan tehdä alustava arviointi dokumenttien pohjalta.​

 

 

arviointi; alustava; arviointikäynti