Alustava arviointi


Uusien hakijoiden arviointiprosessiin kuuluu usein alustava arviointikäynti. Alustavan arviointikäynnin toteuttamisesta päätetään, kun FINAS on saanut kaikki arviointia varten tarvittavat asiakirjat. Alustavan arviointikäynnin tarkoituksena on selvittää hakijan valmius arviointivaatimuksiin nähden sekä sopia arviointiprosessin etenemisestä. Alustavan arvioinnin tuloksena voi myös olla arviointiprosessin keskeyttäminen, mikäli edellytyksiä arvioinnin jatkamiseen ei ole.

Alustavasta käynnistä laaditaan lyhyt yhteenveto, jossa kuvataan alustavalla käynnillä todetut asiat. Käynnin tarkoituksena ei ole opastaa asiakasta akkreditointivaatimusten täyttämisessä.

Alustavan arviointikäynnin lisäksi tai sen sijaan voidaan tehdä alustava arviointi dokumenttien pohjalta.​

 

 

arviointi; alustava; arviointikäynti