Sisäänkirjautuminen

Jäljitettävyys


Mittaustulosten metrologinen jäljitettävyys on oleellinen tekijä varmistettaessa, että eri paikoissa, laitteilla ja menetelmillä tuotetut analyysitulokset olisivat vertailukelpoisia. Jäljitettävyys on myös edellytys mittaustulosten vastavuoroiselle hyväksymiselle​.

Jotta tulokset ovat vertailukelpoisia, kaikki yksittäiset mittaustulokset tulee olla linkitetty johonkin yhteisesti tunnettuun mittanormaaliin (SI-mittayksiköt) tai stabiiliin vertailumateriaaliin (kemia) katkeamattomalla kalibrointien ketjulla. Näin tuloksille saadaan jäljitettävyys ja mittausepävarmuus voidaan määrittää.

SI-mittayksikköjärjestelmä on päivittynyt toukokuussa 2019. Lue lisä​ä muutoksesta​ verkkosivuillamme.

 


 

mittanormaali; mittaustulokset; jäljitettävyys