Jäljitettävyys


Mittaustulosten metrologinen jäljitettävyys on oleellinen tekijä varmistettaessa, että eri paikoissa, eri laitteilla ja eri menetelmillä tuotetut analyysitulokset olisivat vertailukelpoisia. Jäljitettävyys on myös edellytys mittaustulosten vastavuoroiselle hyväksymiselle.

Jotta tulokset ovat vertailukelpoisia, kaikki yksittäiset mittaustulokset tulee olla linkitetty johonkin yhteisesti tunnettuun mittanormaaliin (SI-mittayksiköt) tai stabiiliin vertailumateriaaliin (kemia) katkeamattomalla kalibrointien ketjulla. Näin tuloksille saadaan jäljitettävyys ja mittausepävarmuus voidaan määrittää.

SI-mittayksikköjärjestelmä on päivittynyt toukokuussa 2019. Lisää muutoksesta voit lukea täältä.

 


 

mittanormaali; mittaustulokset; jäljitettävyys