Logga in

Publikationer och guider som stöder ackreditering

​​​​​​​​​​​De organ som ansöker om ackreditering och ackrediterade organ ska uppfylla kraven i ackrediteringskravstandarderna. Dessutom ska organet beakta alla väsentliga guider, anvisningar och principer som FINAS och de internationella organisationerna EA, ILAC och IAF har publicerat. Organet ska uppfylla kraven i de dokument som av de ovan nämnda publikationerna definieras som förpliktande guider. Vid upprätthållandet och utvecklingen av verksamheten kan även guider av olika intressentgrupper utnyttjas. På denna sida finns information om ackrediteringskraven och guider gällande alla ackrediteringsområden som stöder kraven.


Ackrediteringskrav

Organet ska före ackrediteringen påvisa att det uppfyller de krav som beskrivs i den så kallade standarden för verksamheter som överensstämmer med kraven (eller något annat normativt dokument). FINAS har fastställt en standard (eller ett normativt dokument) för varje verksamhet som överensstämmer med kraven. Ackreditering innebär att organet kontinuerligt har skyldighet att uppfylla de ifrågavarande ackrediteringskraven, inklusive kraven på hänvisning till ackreditering. FINAS kunder ska också iaktta FINAS villkor.  

Kravdokument

Kravdokument för varje ackrediteringsområde finns på presentationssidorna för ackrediteringsområdena (meny Ackreditering -> Ackrediteringsområden).

EA:s guider 2/13 och 2/15 beskriver kraven i de situationer där aktören har verksamhetsställen utomlands och där aktören har ett flexibelt kompetensområde.

Vägledande dokument

På presentationssidan för varje ackrediteringsområde finns exempel på vägledande dokument för ackrediteringsområdet. Olika vägledande dokument finns på EA:s, ILACs och IAF:s publikationssidor. EA upprätthåller en förteckning över guider för ackreditering (INF- 01 List of EA Publications and International Documents). Dessutom publiceras guider och vägledande dokument bland annat av Delegationen för metrologi, Eurachem, Euralab och Euramet.Meddelanden

I FINAS meddelanden ges närmare information om ackrediteringsprocessen och principerna för tillförlitlig verksamhet.

Tidigare användes även FINAS Meddelande 10 – Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamhet. Meddelandet uppdateras inte längre, aktuell information om kravdokument och vägledande dokument finns på ackrediteringsverksamhetsområdenas sidor.


Bedömningsprinciper

Syftet med de bedömningsprinciper som ackrediteringstjänsten FINAS publicerar är att klargöra tillämpningen av ackrediteringskraven i praktiken. Bedömningsprinciperna har utarbetats av VANK-P i samarbete med nationella experter och intressentgrupper. Vid utarbetandet har de principer som avtalats i internationella samarbetsorganisationer för ackrediteringsorgan (EA, ILAC och IAF) beaktats. Principerna finns tillgängliga på finska och engelska.

Se mer publikationer på finska eller på engelska.

 ​

ackrediteringskraven; publikationer