Vertailumittausten järjestäjät

Vertailumittausten järjestäjät tukevat laboratorioiden laadunvarmistusta tarjoamalla vertailumittauksia eri laboratoriotoimialoilla.  Vertailumittauksissa järjestetään vertailu laboratorioiden kesken samalla tavalla ja samoista näytteistä etukäteen määritellyissä olosuhtessa. Tyypillisesti vertailumittaus muistuttaa laboratorion rutiininäytteitä ja antavat näin realisitsen kuvan laboratorion suorituskyvystä. Vertailumittausten järjestäjät varmistavat, että näytteet ovat riittävän stabiileja ja homogeenisia, jotta laboratorioiden suorituskyvyn arviointi on luotettavaa. Tulosten käsittelyssä huomioidaan tilastolliset menetelmät.​

FINASin asiakkaana on kaksi akkreditoitua vertailumittausten järjestäjää, jotka tarjoavat palvelujaan sekä suomalaisille että muiden maiden laboratorioille.

Vertailumittausten järjestäjien akkreditointivaatimus on standardi SFS-EN ISO/IEC 17043:2010.

Akkreditoitujen vertailumittausten järjestäjien käytössä on FINAS-akkreditointitunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa PTXX.

Tietoa kansainvälisistä vertailumittausten järjestäjistä löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.eptis.bam.de.

 

 

laboratoriot; akkreditointitunnus; akkreditointivaatimus; vertailumittaus