Sisäänkirjautuminen

Vertailumittausten järjestäjät

​​​​​​​​​​​​​​Vertailumittausten järjestäjät tukevat laboratorioiden laadunvarmistusta tarjoamalla vertailumittauksia eri laboratoriotoimialoilla. Vertailumittauksissa järjestetään vertailu laboratorioiden kesken samalla tavalla ja samoista näytteistä etukäteen määritellyissä olosuhteissa. Tyypillises​​​ti vertailumittaus muistuttaa laboratorion rutiininäytteitä ja antavat näin realistisen kuvan laboratorion suorituskyvystä.  Vertailumittausten järjestäjät varmistavat, että näytteet ovat riittävän stabiileja ja homogeenisia, jotta laboratorioiden suorituskyvyn arviointi on luotettavaa. Tulosten käsittelyssä huomioidaan tilastolliset menetelmät.​

FINASin asiakkaana on kaksi akkreditoitua vertailumittausten järjestäjää, jotka tarjoavat palvelujaan sekä suomalaisille että muiden maiden laboratorioille.

Tietoa kansainvälisistä vertailumittausten järjestäjistä löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.eptis.bam.de.

Vaatimukset ja oppaat (päivitetty 10.1.2024)​​

Vertailumittausjärjestäjien akkreditointivaatimuksena on:

SFS-EN ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for proficiency testing

Uusi versio standardista on julkaistu 06/2023, mutta sitä ei ole vielä käytteenotettu FINASissa. Siirtymäaika on 06/2026 asti ja FINASilla on tarkoitus ottaa standardi käyttöön vuoden 2025 alusta.

SFS-EN ISO/IEC 17043:2023 Conformity assessment. General requirements for the competence of proficiency testing providers


Vertailumittausjärjestäjien toimintaan liittyviä velvoittavia oppaita​Vertailumittausjärjestäjien toimintaa tukevat FINASin julkaisut

Akkreditointitunnus

Akkreditoitujen toimijoiden käytössä on yksilöity FINAS-akkreditointitunnus, joka koostuu FINAS-tunnuksesta, akkreditoidun toimijan tunnusnumerosta sekä akkreditointivaatimuksesta. FINAS-akkreditointitunnusta käytetään, kun akkreditoitu toimija viittaa akkreditointiin esimerkiksi​​​ raporteissaan.

Akkreditoitujen vertailumittausten järjestäjien käytössä on tunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa PTXX.

FINAS-tunnus, alla teksti PTXX (EN ISO/IEC 17043)

 

laboratoriot; akkreditointitunnus; akkreditointivaatimus; vertailumittaus

 Lomakkeita


HUOM! Jos lomakkeiden avaamisessa​​ on ongelmia, lataa tiedosto omalle koneellesi painamalla tiedostolinkin päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla 'Tallenna linkki nimellä' / Tallenna kohde levylle / Lataa linkitetty tiedosto​​.​​​​