Vertailumittausten järjestäjät

​​Vertailumittausten järjestäjät tukevat laboratorioiden laadunvarmistusta tarjoamalla vertailumittauksia eri laboratoriotoimialoilla.  Vertailumittauksissa järjestetään vertailu laboratorioiden kesken samalla tavalla ja samoista näytteistä etukäteen määritellyissä olosuhtessa. Tyypillisesti vertailumittaus muistuttaa laboratorion rutiininäytteitä ja antavat näin realisitsen kuvan laboratorion suorituskyvystä. Vertailumittausten järjestäjät varmistavat, että näytteet ovat riittävän stabiileja ja homogeenisia, jotta laboratorioiden suorituskyvyn arviointi on luotettavaa. Tulosten käsittelyssä huomioidaan tilastolliset menetelmät.​

FINASin asiakkaana on kaksi akkreditoitua vertailumittausten järjestäjää, jotka tarjoavat palvelujaan sekä suomalaisille että muiden maiden laboratorioille.

Tietoa kansainvälisistä vertailumittausten järjestäjistä löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.eptis.bam.de.

Vaatimukset ja oppaat (päivitetty 13.11.2020)​​

Vertailumittausjärjestäjien akkreditointivaatimuksena on:

SFS-EN ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for proficiency testing

Vertailumittausjärjestäjien toimintaan liittyviä ohjaavia oppaita

Alla on kuvattu esimerkkejä vertailumittausjärjestäjiä koskevista ohjaavista oppaista. Lista ei välttämättä kata kaikkia akkreditoituun toimintaan tehdyistä ohjaavista oppaista.

Vertailumittausjärjestäjien toimintaa tukevat FINASin julkaisut

Akkreditointitunnus

Akkreditoitujen toimijoiden käytössä on yksilöity FINAS-akkreditointitunnus, joka koostuu FINAS-tunnuksesta, akkreditoidun toimijan tunnusnumerosta sekä akkreditointivaatimuksesta. FINAS-akkreditointitunnusta käytetään, kun akkreditoitu toimijaa viittaa akkreditointiin esim. raporteissaan.

Akkreditoitujen vertailumittausten järjestäjien käytössä on tunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa PTXX.

FINAS-tunnus, alla teksti PTXX (EN ISO/IEC 17043)

 

laboratoriot; akkreditointitunnus; akkreditointivaatimus; vertailumittaus