Vertailumittausten järjestäjät


Vertailumittausten järjestäjät tukevat laboratorioiden laadunvarmistusta tarjoamalla vertailumittauksia eri laboratoriotoimialoilla.

FINASin asiakkaana on kaksi akkreditoitua vertailumittausten järjestäjää, jotka tarjoavat palvelujaan sekä suomalaisille että muiden maiden laboratorioille.

Vertailumittausten järjestäjien akkreditointivaatimus on standardi SFS-EN ISO/IEC 17043:2010.

Akkreditoitujen vertailumittausten järjestäjien käytössä on FINAS-akkreditointitunnus, jossa akkreditoidun toimielimen tunnusnumero on muotoa PTXX.

Tietoa kansainvälisistä vertailumittausten järjestäjistä löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.eptis.bam.de.

 

 

laboratoriot; akkreditointitunnus; akkreditointivaatimus; vertailumittaus