Sisäänkirjautuminen

Akkreditointipäätös

​​​​​
Kun arviointiryhmä on todennut akkreditointivaatimusten täyttymisen, pääarvioija laatii arvioinnista kokoavan katsauksen, jossa esitetään akkreditointipäätöksen perustelut.

Akkreditointipäätöksen tekee FINASin johtaja. Myönteisen päätöksen edellytyksenä on, että asiakkaan on todettu täyttävän kaikki pätevyysvaatimukset. Akkreditointipäätös tehdään pääsääntöisesti neljäksi vuodeksi, mutta erityistapauksessa se voidaan tehdä lyhyemmäksi ajaksi.

 

 

 

 

akkreditointivaatimus; arviointiryhmä; akkreditointipäätös