Logga in

Ackrediteringsbeslutet

​​
​Efter att bedömningsgruppen har konstaterat att ackrediteringskraven är uppfyllda, upprättar bedömningsledaren en sammanfattning av bedömningen där grunderna för ackrediteringsbeslutet läggs fram.
Ackrediteringsbeslutet fattas av FINAS direktör. Förutsättningen för ett positivt beslut är att kunden har befunnits uppfylla alla kompetenskrav. Ackrediteringsbeslutet fattas i regel för fyra år, men i särskilda fall kan det gälla en kortare tid.

 

 

Ackrediteringsbeslutet; bedömningsgruppen