Logga in

Biobanker

​​​Med biobankverksamhet avses insamling och lagring av biologiskt material och tillhörande data. Biobankverksamheten kan även innehålla testning. Forskare kan utnyttja biobanksprov och insamlade data i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Biologiskt material kan utgöras av organiskt material från människor, djur eller växter. Biologiskt material kan också vara mikroorganismer eller flercelliga organismer som inte hör till djur eller växter (till exempel havstång, svampar).

Vid biobankverksamhet med prov från människor spelar konfidentialiteten av insamlade och lagrade data en viktig roll. De personer som lämnar proven bes om samtycke till insamling av prov och data.

Genom ackreditering av biobankverksamheten säkerställs biobankernas behörighet, opartiskhet och konsekvent verksamhet som säkrar spårbarheten och korrekt hantering av biologiskt material och anknytande data.​

Krav och guider (uppdaterad 16.12.2020)

Biobanker har följande ackrediteringskrav:

SFS-EN ISO 20387:2020 Biotechnology. Biobanking. General requirements for biobanking​

ackreditering; biobank