Sisäänkirjautuminen

Miten akkreditointiin viitataan?

25.4.2018
Akkreditointi on kansainvälinen osoitus organisaation pätevyydestä.  Alue, jossa pätevyys on arvioitu, käy ilmi akkreditointipäätöksen pätevyysalueesta.


Miten tunnistat akkreditoidun toiminnan?
Akkreditoituna tehdyn tuloksen tunnistaa siitä, että sen yhteydessä käytetään akkreditointitunnusta tai kerrotaan kirjallisesti akkreditoinnista. 

tunnus.jpg
 Malli testauslaboratorion akkreditointitunnuksesta

Miksi akkreditointiin kannattaa viitata?
FINAS suosittelee aina akkreditointiin viittaamista akkreditoidun menetelmän tai tuloksen yhteydessä. Akkreditointiin viittaaminen on pakollista ainoastaan järjestelmä- ja henkilösertifioinneissa. Niissä sertifikaatit tulee aina myöntää akkreditoituna, jos sertifioitu alue kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen.

Ei viittausta – ei akkreditointia
Jos asiakas tarvitsee akkreditoitua tulosta tai palvelua, akkreditointiin tulee viitata tulosten raportoinnin yhteydessä. Kansainvälisesti on päätetty, että tuloksia raportoitaessa akkreditoidun palvelun tuottaja voi osoittaa pätevyytensä akkreditoinnilla ainoastaan silloin, kun akkreditointiin on viitattu.

Miten akkreditointiin viitataan?
Pelisäännöt ovat selkeät, ja ne on kuvattu julkaisussa FINAS/V1 Akkreditointiin viittaamisen säännöt.


Muista nämä!

• FINAS toimittaa akkreditoidulle asiakkaalle asiakaskohtaisen tunnuksen
• Tunnuksen värille ja muodolle on selkeät ohjeet
• Akkreditointiin voidaan viitata myös kirjoitetussa muodossa
• Akkreditointiin saa viitata vain akkreditoiduille menetelmille, ja se ei saa olla harhaanjohtavaa
• Akkreditointiin voi viitata ainoastaan silloin kun akkreditointipäätös on voimassa
• Akkreditoitu ja ei-akkreditoitu toiminta tulee erottaa toisistaan
• Tiedotus- ja markkinointiaineistossa ja somessa akkreditointiin viittaaminen ei saa olla harhaanjohtavaa (tarkemmat ohjeet löydät FINAS V1 julkaisusta)


Tiedot kaikista FINASin akkreditoimista kohteista ja niiden pätevyysalueista löytyvät tästä

akkreditointiin viittaaminen