Logga in

Hur hänvisar man till ackreditering?

2018-05-14
Ackreditering är ett internationellt bevis på att en organisation är kompetent. Det område där kompetensen har bedömts framgår av kompetensområdet i ackrediteringsbeslutet.


Hur identifierar du en ackrediterad verksamhet?

Man identifierar ett ackrediterat resultat genom att man i samband med resultatet använder ett ackrediteringsmärke eller anger ackrediteringen skriftligt. 

  tunnus1.jpg
Mall på ackrediteringsmärke för provningslaboratorium


Varför lönar det sig att hänvisa till ackreditering?

FINAS rekommenderar att man alltid hänvisar till ackreditering i anslutning till en ackrediterad metod eller ett resultat. En hänvisning till ackreditering är obligatoriskt endast vid system- och personcertifieringar. Vid dem ska certifikaten alltid beviljas som ackrediterade, om det certifierade området hör till det ackrediterade kompetensområdet.


Ingen hänvisning – ingen ackreditering

Om en kund behöver ett ackrediterat resultat eller en tjänst, ska man hänvisa till ackrediteringen då resultaten rapporteras. Internationellt har det bestämts, att om man vill påvisa sin kompetens med ackreditering  bör man hänvisa till ackrediteringen då resultat rapporteras.


Hur hänvisar man till ackreditering?
Reglerna är tydliga och de har beskrivits i publikationen FINAS/V1 Regler för hänvisning till ackreditering.


Kom ihåg följande!

• FINAS förser den ackrediterade kunden med ett kundspecifikt märke
• Det finns klara anvisningar för märkets färg och form
• Till ackrediteringen kan också hänvisas i skriftig form
• Man får hänvisa endast till ackrediterade metoder, och hänvisningen får inte vara vilseledande
• Till ackrediteringen får endast hänvisas då ackrediteringsbeslutet är i kraft
• Ackrediterad och icke-ackrediterad verksamhet ska åtskiljas från varandra
• Hänvisning till ackreditering får i kommunikations- och marknadsföringsmaterial samt i sociala medier inte vara vilseledande (se mer detaljerade anvisningar i publikationen FINAS V1)


Information om samtliga kunder som FINAS ackrediterat och deras kompetensområden finns här.

 

 

Referering till ackreditering