Sisäänkirjautuminen

Akkreditointipäätöksen ehdot

​​​​​​​
Asiakas sitoutuu noudattamaan FINASin vahvistamia pätevyysvaatimuksia akkreditoidussa toiminnassa. Tiedot voimassa olevista akkreditointivaatimuksista on nähtävissä FINASin verkkosivuilla ja päätöksessä FINAS P1 (pdf). FINAS tiedottaa akkreditoiduille asiakkaille akkreditointivaatimusten muutoksista ja arvioinnissa noudatettavista siirtymäajoista. Jos akkreditointivaatimukset muuttuvat, asiakkaan tulee osoittaa täyttävänsä muuttuneet vaatimukset annetun siirtymäajan kuluessa. Muutoin akkreditoinnin voimassaolo päättyy siirtymäkauden jälkeen.

Akkreditointi edellyttää, että asiakas täyttää jatkuvasti voimassa olevat akkreditointivaatimukset sekä muut akkreditoinnin edellytykset. FINASin tulee voida jatkuvasti varmistua vaatimusten ja edellytysten täyttymisestä.
Akkreditoitu asiakas sitoutuu ilmoittamaan FINASille ensi tilassa kaikista sen oikeudellisessa, kaupallisessa tai organisatorisessa asemassa ja organisaation johdossa tapahtuvista muutoksista samoin kuin kaikista akkreditoinnin kannalta merkityksellisistä muutoksista, etenkin henkilöstön, laitteiston, tilojen, pätevyysalueen tai menettelytapojen osalta.

Akkreditoitu toimija sitoutuu noudattamaan akkred​itointipäätöksen ehtoja (pdf) ja tarvittaessa (AQAP-sertifiointi) akkreditoi​​nnin erityisehtoja (pdf)​​.

FINASin asiakkaat eivät voi tarjota samansisältöistä arviointipalvelua kuin FINAS. Akkreditoidut asiakkaat eivät näin ollen voi tarjota arviointipalvelua niiden standardien perusteella, jotka ovat akkreditointikriteerejä. Jos akkreditoitu asiakas käyttää alihankkijoidensa arvioinnissa standardeja, jotka ovat akkreditointivaatimuksia, tulee arvioinnin tuloksista näkyä selvästi, että kyseessä on alihankintatarkoitukseen tehty arviointi.

Akkreditointistandardien väärinkäyttö johtaa akkreditoinnin peruutusprosessin käynnistämiseen.

 

 

 

akkreditointi; akkreditointistandardi; akkreditointipäätös