Mittausepävarmuus osana tulosten tulkintaa


Johtopäätöksiä ei voi tehdä ilman, että tiedetään mittaustulokseen liittyvä mittausepävarmuus. Laboratorion tai tarkastuslaitoksen ottaessa kantaa vaatimustenmukaisuuteen vertaamalla saamansa tulosta/tuloksia tiettyyn raja-arvoon, tulisi huomioida oppaassa ILAC G8 annetut mallit mittausepävarmuuden huomioimisesta. Laista tulevat vaatimukset tai viranomaisen ohjeistukset tulosten tulkinnasta on kuitenkin otettava huomioon.​

 

Kuva. Oppaan ILAC G8 mukainen määritelmä tulosten tulkinnasta ja vaatimustenmukaisuudesta.

 

 

mittausepävarmuus; tulkinta; tulokset