Logga in

Mätosäkerhet som en del av tolkningen av resultaten

 

Det är inte möjligt att dra slutsatser utan att mätosäkerheten i anslutning till ett mätresultat är känd. Då ett laboratorium eller ett kontrollorgan tar ställning till kravöverensstämmelse genom att jämföra sitt/sina resultat med ett bestämt gränsvärde ska de modeller för beaktande av mätosäkerhet som presenteras i guiden ILAC G8:09/2​019​ beaktas. Lagstadgade krav eller myndighetsanvisningar om tolkning av resultaten ska dock beaktas.

 

Bild. Definition av tolkning av resultaten och resultatens kravöverensstämmelse i enlighet med guiden ILAC G8. 

 

mätresultat; mätosäkerhet