Ackrediteringsprocessen


De principer för bedömning av kompetens som ackrediteringstjänsten FINAS iakttar sammanfaller med de internationella principerna och riktlinjerna. Kraven på återkommande bedömningar/tillsyn och förnyad bedömning i anslutning till ackreditering och upprätthållande av ackreditering beskrivs i standarden ISO 17011. ​

Mer detaljerad beskrivning av prosessen: Meddelande 1

 FINAS_akkreditointi_SV.png

ackrediteringstjänsten; kompetens; bedömning