Ackrediteringsprocessen


De principer för bedömning av kompetens som ackrediteringstjänsten FINAS iakttar sammanfaller med de internationella principerna och riktlinjerna. Kraven på återkommande bedömningar/tillsyn och förnyad bedömning i anslutning till ackreditering och upprätthållande av ackreditering beskrivs i standarden SFS-EN ISO/IEC 17011: 2017 Conformity assessment. Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies. ​

Mer detaljerad beskrivning av prosessen: Meddelande 1

 FINAS_akkreditointi_SV.png

ackrediteringstjänsten; kompetens; bedömning