Logga in

Annullering av ackreditering


En kund kan avstå från en ackreditering genom ett skriftligt meddelande till FINAS. 

Om det som resultat av bedömning konstateras att förutsättningarna för ackreditering inte uppfylls, meddelar FINAS kunden skriftligen om att processen för att annullera ackrediteringen inleds. Då ombes kunden presentera korrigerande åtgärder inom en viss tidsfrist. Om korrigeringar inte görs inom den givna tidsfristen eller om de korrigerande åtgärderna är otillräckliga, inskränks kompetensområdet för ackrediteringen eller annulleras ackrediteringen för en viss tid. Det är inte tillåtet att utfärda intyg eller rapporter i egenskap av ackrediterat organ under en tillfällig annullering eller inom ett kompetensområde som har annullerats. Ackrediteringen annulleras helt om det efter den tillfälliga annulleringen bedöms att ackrediteringskraven fortfarande inte uppfylls.

En ackreditering kan annulleras helt om ackrediteringskraven eller de ackrediteringsvillkor som anges i ackrediteringsbeslutet försummas eller om korrigeringar inte vidtas trots uppmaningar.


 

bedömning; ackrediteringskraven; tillsynsbesök; ackreditering