Logga in

Certifieringsorgan

 ​​​​Certifiering är enligt definition en bedömning av överensstämmelse med kraven. Kraven anges oftast i standarder. Standarderna kan vara internationella ISO-, europeiska EN- eller nationella SFS-standarder.

Certifieringen kan inriktas på ett ledningssystem, en produkt, en process eller en person. Exempel på ledningssystem är kvalitets-, miljö-, företagshälsovårds- och arbetarsäkerhets- och informationsskyddssystem. Produktcertifiering gäller konkreta produkter, såsom byggprodukter, elektriska apparater och komponenter eller processer, till exempel svetsningsprocessen.

Certifieringsorganet bedömer huruvida det system, den produkt eller den person som ska certifieras uppfyller de krav som framförs i certifieringskraven. Det finns olika bedömningsmetoder och de kan omfatta bedömning, testning eller inspektion av dokument eller information som samlats in om den praktiska verksamheten. Särskilt vid personcertifiering kan skriftlig eller fristående examen användas. Utifrån bedömningen utfärdar certifieringsorganet ett intyg som konstaterar att ledningssystemet, produkten, processen eller personen uppfyller de fastställda kraven. Certifieringen gäller under en utsatt tid, varefter det är möjligt att göra en nycertifiering. Upprätthållandet av en certifiering kan omfatta bedömningsåtgärder under certifieringens giltighetstid, till exempel årligen.

De certifieringsorganisationer som omfattas av ackrediteringen tillhandahåller sina kunder certifiering av ledningssystem, produktcertifiering och personcertifiering.

Certifiering är oftast ett frivilligt förfarande med vilket man kan påvisa att det certifierade objektet uppfyller de krav som ställs på det. Certifiering kan också användas för att påvisa uppfyllandet av krav som grundar sig på lagstiftning, till exempel direktiv eller EU-förordningar.

De ackrediterade certifieringsorganisationerna är opartiska tredje parter som är oberoende av certifieringens objekt. De ska ha den kompetens och de övriga förutsättningar för sin verksamhet som definieras i internationella standarder.

Krav och guider (uppdaterad 8.2.2023​)

Certifieringsorgan har en av följande standarder som ackrediteringskrav:


SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 1: Requirements

SFS-EN ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and services

SFS-EN ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons​

Som krav används dessutom

Tillsammans med standarden SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015:
  • SFS-EN ISO/IEC 17021-2:2018 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems
  • SFS-EN ISO/IEC 17021-3:2018 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
  • ISO/IEC TS 17021-10:2018 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems
  • ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
  • ISO/IEC 27006:2015 Information technology -- Security techniques -- Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
  • ISO/IEC 20000-6:2017 Information technology -- Service management -- Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems
  • ISO 50003:2014 Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems​

Kravdokument i anslutning till certifieringsverksamhet

Vägledande dokument i anslutning till certifieringsverksamhet

Nedan finns exempel på vägledande dokument för certifieringsverksamhet. Listan omfattar inte nödvändigtvis alla vägledande dokument för ackrediterad verksamhet.
Ackrediteringsmärket
Ackrediterade organ kan använda ett individualiserat FINAS-ackrediteringsmärke som består av FINAS-logotypen, det ackrediterade organets ackrediteringsnummer samt ackrediteringskravet. FINAS-ackrediteringsmärket används när det ackrediterade organet hänvisar till ackrediteringen till exempel i sina rapporter.

Ackrediterade certifieringsorgan använder ett ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsnummer har formen TXXX. 

bedömning; ackrediteringsmärke; certifieringsorgan