Mikrobiologian teknisen arviointitoiminnan harmonisointi

11.8.2017
FINAS-akkreditointipalvelun toimintaan kuuluu oleellisena osana arviointitoiminnan harmonisointi alakohtaisesti. Mikrobiologian teknisen toiminnan arvioinneissa tärkeitä teemoja ovat mm. elatusaineiden laadunvarmistus, mittausepävarmuuden määrittäminen ja ilmoittaminen sekä keskeisten oppaiden ja ohjeiden hyödyntäminen.


FINAS julkaisi arvioijaryhmän käyttöön arviointiperiaatteita FINAS Bulletiinissa (1/2015). Elintarvike-, vesi-, ympäristö-, ja asumisterveysmikrobiologian laadunvarmistusta koskevat periaatteet on laadittu yhteistyössä teknisten arvioijien ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran edustajien kanssa. Linjaukset ovat edelleen ajankohtaisia, ja ne julkaistaan uudelleen tässä tiedotteessa.


Elatusaineiden laadunvarmistus

Standardin ISO 11133:2014 mukaisesti elatusaineiden eräkohtaisen laadunvarmistuksen (kiinteät alustat ja kasvatusliemet) tulee olla kvantitatiivisessa analytiikassa kvantitatiivista kun taas kvalitatiivisessa analytiikassa riittää pääsääntöisesti kvalitatiivinen laadunvarmistus. Semikvantitatiivinen laadunvarmistus (kasvuindeksi) katsotaan kvantitatiivisissa määrityksissä käytettävillä elatusaineilla vain suuntaa antavaksi ja tavoitteena tulee olla siirtyminen kvantitatiiviseen laadunvarmistukseen. Keittoeräkohtaiseen laadunvarmistukseen riittää pääsääntöisesti kvalitatiivinen menettely.

 

Mittausepävarmuuden ilmoittaminen

Laboratoriolta edellytetään, että se tuntee mikrobiologisten menetelmiensä mittausepävarmuudet ja tietoa tulee tarjota aktiivisesti asiakkaille. Mittausepävarmuuden ilmoittaminen erillisellä dokumentilla on riittävä menettely, samoin tieto mittausepävarmuuksien saatavuudesta pyydettäessä. Asiakkaalle tulee kertoa menettely, jolla mittausepävarmuus on laskettu. Eviran linjauksen mukaisesti mittausepävarmuus tulee ilmoittaa aina, kun kyseessä on EU-lainsäädännön eli mikrobikriteeriasetuksen mukainen mikrobi (Listeria monocytogenes), jonka tuloksia verrataan raja-arvoon. Tällöin on pyrittävä ISO/TS 19036:2006 (globaali) mukaiseen, matriisikohtaiseen mittausepävarmuuden määrittämiseen.

 

Arvioinnissa huomioitavat oppaat

Mikrobiologian toiminnan arvioinnissa huomioitavia keskeisiä oppaita

  • Accreditation for Microbiological Laboratories, Eurachem, 2013, ohjaava opas, johon on linkki EA:n sivuilta
  • ISO 11133:2014, Microbiology of food, animal feed and water -- Preparation, production, storage and performance testing of culture media, standardi on käännetty suomeksi
  • ISO 7218:2007/Amd.1:2013 Microbiology of food and animal feeding stuffs — General requirements and guidance for microbiological examinations

 

Lisätietoja:

Annika Wickström, etunimi.sukunimi (a) finas.fi

Giselle Nick-Mäenpää, etunimi.sukunimi (a) finas.fi

mikrobiologia