Harmonisering av teknisk bedömningsverksamhet som gäller mikrobiologi

2017-08-11
Som en central del av verksamheten hos ackrediteringstjänsten FINAS ingår att harmonisera branschspecifik bedömningsverksamhet. Vid bedömningen av den tekniska verksamheten som gäller mikrobiologi är viktiga teman bland annat kvalitetskontroll av odlingsmedier, fastställande och meddelande av mätosäkerhet samt nyttjande av centrala guider och anvisningar.

​Gällande dessa teman publicerade FINAS i FINAS Bulletiini (1/2015) bedömningsprinciper som ska användas av bedömningsgruppen.  Principerna för kvalitetskontroll inom mikrobiologi gällande livsmedel, vatten, miljö och boendehälsa är uppgjorda i samarbete med tekniska bedömmare och med representanter för Livsmedelsverket Evira. Linjedragningarna är fortfarande aktuella och de publiceras på nytt i detta meddelande. 

 

Kvalitetskontroll av odlingsmedier

I enlighet med standarden ISO 11133:2014 ska kvalitetskontrollen för ett parti odlingsmedier (fasta odlingsunderlag och odlingsvätskor) vara kvantitativ vid en kvantitativ analys och vid en kvalitativ analys räcker det i huvudsak med kvalitativ kvalitetskontroll. En semikvantitativ kvalitetskontroll (tillväxtindex) anses i fråga om tillväxtmedier som används vid kvantitativa bestämningar bara som riktgivande och målet bör vara att övergå till en kvantitativ kvalitetskontroll.  Vid kvalitetskontroll av ett kokningsparti räcker det i huvudsak med ett kvalitativt förfarande.

 

Meddelande av mätosäkerhet

Det förutsätts att laboratoriet känner till mätosäkerheterna i sina mikrobiologiska metoder och denna information ska erbjudas kunderna aktivt.  Att meddela mätosäkerheten i ett separat dokument är tillräckligt, likaså att information om mätosäkerheterna är tillgänglig på begäran.  Man ska berätta för kunden om förfarandet, med vilket man beräknat mätosäkerheten. I enlighet med Eviras linjedragning ska mätosäkerheten alltid meddelas, då det enligt EU-lagstiftningen det vill säga förordningen om mikrobiologiska kriterier är fråga om en mikrob (Listeria monocytogenes), vars resultat jämförs med gränsvärdet. Då ska man sträva efter att fastställa mätosäkerheten i enlighet med ISO/TS 19036:2006 (global) matrisspecifikt.

 

Guider som ska beaktas vid bedömningen

Centrala guider som ska beaktas vid bedömningen av verksamhet som gäller mikrobiologi

  • Accreditation for Microbiological Laboratories, Eurachem, 2013, guide med anvisningar, länk från EA:s sidor
  • ISO 11133:2014, Microbiology of food, animal feed and water -- Preparation, production, storage and performance testing of culture media
  • ISO 7218:2007/Amd.1:2013 Microbiology of food and animal feeding stuffs — General requirements and guidance for microbiological examinations

 

Ytterligare information:

Annika Wickström, fornamn.efternamn (a) finas.fi

Giselle Nick-Mäenpää, fornamn.efternamn (a) finas.fi

mikrobiologi