Sisäänkirjautuminen

Blogi: Akkreditointi on maailmanluokan juttu

21.12.2018
Pätevyyden arviointi ja erityisesti sana akkreditointi ovat monille lähes tuntemattomia. Mistä on kyse?

Akkreditoinnin kohteita ovat testaus- ja kalibrointilaboratoriot, tarkastuslaitokset, sertifiointeja tekevät organisaatiot ja todentajat. Akkreditoinnilla osoitetaan kohteiden pätevyys. Akkreditoidun toimijan tuottamien palvelujen laatuun voi luottaa. Akkreditointi perustuu kansainvälisiin kriteereihin. Se on harmonisoitu menettely ja se tunnustetaan maailmanlaajuisesti monenkeskisillä tunnustamissopimuksilla. Se on maailmanluokan juttu.

Suomessa FINAS tekee pätevyyden arviointeja. Akkreditointeja tekeviä toimijoita on jo yli sadassa maassa. Lukumäärä kasvaa edelleen. Kasvua on muun muassa Afrikassa.

Euroopassa akkreditointia tarjoavien organisaatioiden lukumäärä on rajoitettu yhteen EU:n jäsenvaltiota kohden. Muualla maailmassa ei vastaavanlaista rajoitetta ole. Kuitenkin yleensä valtiossa on vain yksi akkreditointiorganisaatio. On myös joitakin poikkeuksia kuten Yhdysvallat. Siellä on useita akkreditoinnin tarjoajia.

Akkreditoinnin kattavuus

Akkreditointipäätökseen liittyy aina pätevyysalue. Siitä näkyy, mitkä menetelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin. Akkreditointi ei kaikissa tapauksissa välttämättä kata esimerkiksi testauslaboratorion kaikkia testausmenetelmiä.

Vaikka toimija on akkreditoitu, se saa viitata akkreditointiin tulosten raportoinnin yhteydessä vain niiden menetelmien osalta, jotka ovat akkreditoidussa pätevyysalueessa.

Akkreditointiin viittaaminen kannattaa

Akkreditointiin viittaaminen tulosten raportoinnin yhteydessä ei ole pakollista kuin akkreditoidussa sertifiointitoiminnassa. On mahdollista, että tulevaisuudessa sovitaan kansainvälisesti viittaamisen pakollisuudesta muillakin osa-alueilla, esimerkiksi testaus ja tarkastus.

Viittaaminen on mahdollista tehdä käyttämällä kohteen akkreditointitunnusta tai sanallisesti. Akkreditointiin viittaaminen on suositeltavaa ja tärkeää muillakin toimialoilla kuin sertifioinnissa. Vain viittaamalla akkreditointiin voivat eri osapuolet tukeutua akkreditoinnilla osoitettuun pätevyyteen.

Lisää tunnettuutta maailmanlaajuisesti

Pätevyyden arviointeja on tehty jo pitkään maailmanlaajuisesti, ja FINASkin on toiminut jo lähes 30 vuotta. Lähes kaikkien akkreditointiorganisaatioiden nimessä on akkreditoinnin kaltainen sana tunnistettavissa. Se parantaa termin tunnettuutta.

Akkreditoinnin markkinointi maailmanlaajuisesti on hyvin tärkeää, jotta akkreditoinnin käyttö pätevyyden osoittajana lisääntyisi. Eurooppalaisten akkreditointiorganisaatioiden yhteistyöorganisaation EA:n (European co operation for accreditation) www-sivuilla on aineistoa akkreditoinnin tunnettuuden lisäämiseksi. Maailmanlaajuisten akkreditointiorganisaatioiden yhteistyöjärjestöjen IAF:n ja ILAC:n www-sivustoilla on myös paljon vastaavan kaltaista aineistoa.

Esimerkkien voimalla eteenpäin

Esimerkkejä akkreditoinnin käytöstä eri puolilta maailmaa löytyy Public Sector Assurance -sivustolta. Sivusto on yhteistyöprojekti, johon osallistuvat muun muassa IAF, ILAC ja standardisointiorganisaatiot ISO ja IEC. Sivustolla on tällä hetkellä yli 300 esimerkkiä useilta eri sektoreilta kuten terveydenhuolto, rakentaminen, ympäristönsuojelu, energiateollisuus ja elintarviketurvallisuus.

Sivuston tavoitteena on lisätä esimerkiksi viranomaisten ja lainlaatijoiden tietämystä akkreditoinnin käyttökohteista. Sivusto on maailmalla otettu hyvin vastaan, ja sinne toivotaan lisää esimerkkejä. Sivustolla ei ole vielä esimerkkejä Suomesta, mutta olen varma, että tilanne tulee muuttumaan. Suomessa on paljon toimialoja, joissa edellytetään akkreditointia. Esimerkkeinä ovat muun muassa lakisääteiset tarkastustoiminnat. FINAS omalta osaltaan levittää tietoa sivuston olemassaolosta ja tulee pyytämään esimerkkejä sidosryhmiltä.

risto_suominen.jpg 

Risto Suominen

johtaja, FINAS

@R1stoSuominen

 

akkreditointi